OKKs Langtidsplan 2017-2027

Oslo Kajakklubb har en langtidsplan som identifiserer tiltak som planlegges gjennomført for å oppnå klubbens visjon og mål.

Planen går 10 år frem i tid og rullereres hvert andre år.

Årsmøtet i 2017 fastsatte ny langtidsplan. Les den her: Årsmøte2017-SAK8-Langtidsplan 2017-2027