Er du tilstrekkelig forsikret?

nov 12th, 2010 | By | Category: Junior

Medlemmene har selv ansvar for aktivitetene de deltar i i Oslo Kajakklubb. Er du tilstrekkelig forsikret dersom et uhell skulle skje? OKK har dessverre ikke anledning til å tegne en kollektiv ulykkesforsikring.

Vi har kontaktet vårt forsikringsselskap Gjensidige for en gjennomgang av Oslo Kajakklubbs  forsikringsdekninger. I den sammenheng ønsker vi å presisere viktigheten av at den enkelte utøver/ det enkelte medlem sørger for minimum ulykkesforsikring på seg selv. Oslo Kajakklubb har IKKE etablert avtaler på kollektiv basis som dekker eventuelle skader som følge av uhell som oppstår hos den enkelte utøver/ det enkelte medlem på trening, eller i konkurranse i klubbens regi.

Vi minner også om at alle medlemmer som har egen kajakk i Oslo Kajakklubbs lokaler selv må sørge for tyveri/ skadeforsikring på båten/ båtene sine. Det er ulik praksis alt etter hvilken forsikring du har, men flere av forsikringsselskapene krever at kajakken er forsvarlig låst når den ikke er i bruk.

Comments are closed.