Referat fra Årsmøtet 2010

nov 12th, 2010 | By | Category: Styresaker

Referatet fra Årsmøtet i Oslo Kajakklubb 25.02.2010 er nå ferdigstilt. Det var ca. 50 medlemmer til stede på møtet. Christopher D. Bull ble takket for sin innsats og engasjement som formann for klubben i flere perioder. Nå overtas formannsvervet av Sveinung Oftedal. Du kan lese referatet ved å klikke på følgende link: Referat fra Årsmøtet 2010.

Comments are closed.