“Kjøp og Salg” rubrikk

feb 26th, 2011 | By | Category: Nyheter

Det har fra flere medlemmer framkommet ønske om å kunne ha en “Kjøp og Salg” rubrikk for kajakkutstyr på Oslo Kajakklubbs nettsider.

Redaksjonen har innhentet erfaringer tilknyttet en slik rubrikk på nettsidene fra flere bedrifter og klubber. Tilbakemeldingene er ikke umiddelbart positive. Det er, for det første, ofte et lavt volum av både kjøpere og selgere. Videre er det en god del selgere som ikke melder i fra om at ting faktisk er solgt. Noen av selgerne har dessuten vist seg å være direkte useriøse. I tillegg dukker det opp en god del spam. Konsekvensen er bl.a. misfornøyde kjøpere, og at rubrikken ikke benyttes. I forhold til kajakkrelatert innhold kan nevnes at to av butikkene som selger padleutstyr: “Bull Ski og Kajakk” og “Milsluker`n”, faktisk har forsøkt seg med en slik rubrikk, men har sett seg nødt til å legge ned tilbudet.

Flere aspekter må dessuten avklares dersom en “Kjøp og Salg” rubrikk skal tas i bruk på klubbens nettsider. Det må legges inn rutiner for sletting av spam og for sletting av gamle annonser. Oslo Kajakklubb må også ta stilling til ansvarsaspektet dersom det selges stjålet utstyr, eller ved avdekking av annen type svindel. Det må utarbeides rutiner for utstengning av useriøse selgere, etc. etc.

Redaksjonen har derfor besluttet å ikke opprette et slikt tilbud, men henviser Oslo Kajakklubbs medlemmer som ønsker å selge og/ eller kjøpe brukt kajakkutstyr til å benytte seg av Finn.no (www.finn.no). Dette nettstedet har blitt betraktelig mye bedre de siste årene. Her har det også blitt brukt mye tid og ressurser på å løse de ovennevnte problemene, i tillegg til at det har blitt utarbeidet gode rutiner for drift av nettstedet – noe som vi anser betryggende for klubbens medlemmer.

2 Comments to ““Kjøp og Salg” rubrikk”

  1. Sigurd Wenneberg sier:

    Det kunne kanskje opplyses at medlemmer kan benytte oppslagstavle i 1 etasje i klubben?

    • Elizabeth H. Glad sier:

      Bra forslag å benytte oppslagstavlen i klubbhuset til oppslag om kjøp og salg av kajakkutstyr, Sigurd!