Oslo Kajakklubb med nye nettsider

mar 9th, 2011 | By | Category: Styresaker

Oslo Kajakklubb fra sjøsiden

Velkommen til Oslo Kajakklubbs nye hjemmesider! Vi håper at sidene vil utvikles til å bli en nyttig og funksjonell informasjonskanal for klubbens medlemmer og for våre samarbeidspartnere. For at de nye sidene skal både bli interessante og spennende å jevnlig sveipe innom, er redaktøren avhengig av et jevnt tilsig av stoff fra medlemsmassen. Medlemmene oppfordres herved til å bidra med både nyheter og artikler! Savner du noe, eller har du tips til forbedringer på sidene, er det fint om du sender en mail til nettredaktør Elizabeth H. Glad. Mail-adressen er: redaktor@okk.org.

Comments are closed.