Fenn gir K2 Surfski til OKK

Anders Winter Andersen (Fenn Norge) overrekker en Fenn Surfski K2 til OKK

Oslo Kajakklubb har i 2011 etablert et gryende surski miljø i klubben. Det er kjøpt inn surfski klubbkajakker, vi har hatt kurs og vi arrangert Oslo Surfski Challenge. Stadig flere padlere har kastet seg på surfski bølgen. Fenn Norge syntes at dette initiativet er så prisverdig at de overrakte en surfski K2 til OKK. En stor takk til Fenn for den flotte gaven!

Fenn Surfski K2

 

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: