Husk Årsmøtet i OKK 16.02.2012

Oslo Kajakklubb i strålende solskinn

Det innkalles til Årsmøte torsdag 16. februar, 2012  kl 18.00 i Oslo Kajakklubbs lokaler i Drammensveien 210, Oslo. Sett av dato og tidspunkt og møt opp på Årsmøte 2012!

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest innen torsdag 2. februar kl. 18.00. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Det blir kaffe/te og enkel bevertning i forbindelse med Årsmøtet. Velkommen!

Dagsorden til Årsmøte i Oslo Kajakklubb:

1.   Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps

2.   Godkjenne innkallingen
3.   Godkjenne sakslisten
4.   Behandle styrets årsberetning for 2011
5.   Behandle revidert regnskap for 2011
6.   Fastsette kontingenten og båtplassavgift for 2012
7.   Vedta budsjett for 2012
8.   Behandle innkomne forslag
9.   Valg av styre og tillitsmenn
10. Utdeling av årets distansemerker
11. Eventuelt

 


Publisert

i

av

Stikkord: