Engasjement på OKK`s Årsmøte

41 medlemmer møtte opp på Årsmøtet i Oslo Kajakklubbs lokaler 06.02.2012. 
Formann Sveinung Oftedal hadde et godt innlegg i forbindelse med årsberetningen. Etter at den var gjennomgått, gjennomgikk han en presentasjonen som viste hvordan OKK arbeidet opp mot Oslo Kommune med saker som er viktige for klubben. Presentasjonen fokuserte på alle sakene hvor padlernes interesser er «truet» (For OKK`s har vi utfordringer med parkeringsplasser, planlagt kyststi, foreligger forslag om en ny gigantsmåbåthavn på Lysaker, etablering av ro- og padlebane i Bestumkilen etc).
Flere aktuelle tema ble drøftet i tillegg til sakslisten. Noen etterlyste en langsiktig plan for vedlikeholdsprosjekter i klubben. Flere var av den oppfatning at det er viktig at en slik plan foreligger slik at bedre ser behovet for foreslått nivå på medlemskontingent og båtplassavgift. I tillegg dukker det stadig opp uventede saker – lekkasjer, frossent vann, problemer med teknisk&elektrisk anlegg osv.
Protokoll fra Årsmøtet vil bli lagt ut når den er klar.

Publisert

i

av

Stikkord: