”Sesongstart HAV” – Invitasjon til allmøte 7.mars

Foto: Andreas Stokseth
Sesongstart 2012 nærmer seg, og OKK’s havpadlere inviteres til allmøte for å bidra med ønsker og ideer for sesongen. Vi møtes på klubbhuset onsdag 7. mars kl 18 00 – 20 00, og håper at så mange som mulig har anledning til å delta.

Foto: Andreas Stokseth

Det er behov for innspill både fra nye og mer etablerte padlere!. Vi baserer møtet på årsmeldingen for 2011, og legger til grunn at alle har sett litt på omtalen av havpadlegruppens aktiviteter for 2011 før møtet  (OKK’s hjemmeside).

Agenda for møtet:

  • Kort orientering fra Årsmøtet
  • Evaluering av fjorårets aktiviteter,  ref. årsmelding på OKK’s hjemmeside
  • Havpadlegruppens turaktivitet
  • Kursvirksomheten
  • Kommunikasjon og kommunikasjonskanaler
  • Vårsamlingen på Mostranda
  • Etablering av arbeidsutvalg
  • Eventuelt

Det vil bli lagt frem forslag til sammensetning av arbeidsutvalget på møtet, men vil i tillegg også være anledning til å foreslå kandidater både i forkant av, og under selve møtet.

Vel møtt til en hyggelig og konstruktiv samling!

Andreas Stokseth (Oppmann Hav)

 


Publisert

i

av

Stikkord: