Delvis seier for OKK

 

 

Nedenfor ser du vedtaket som ble vedtatt i Bystyrets møte i dag – 12.12.2012:

Sak 358 12/02213 E18 Gang- og sykkelvei – Parsell Vækerø – Maritim – Forslag til detaljregulering – Bydel Ullern – Byrådssak 233 av 29.11.2012.

1. Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12: Detaljregulering med reguleringsbestemmelser for E18, gang- og sykkelvei, parsell Vækerø-Maritim, som omreguleres fra formål vei, gang-/sykkelvei, park, friområde m.fl. til: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjørevei, fortau, gang-/sykkelvei, gangvei, sykkelvei, annen veigrunn – grøntareal, grønnstruktur-friområde, hensynssone – sikringssone – frisikt og midlertidig anleggsområde som vist på kart merket BIS – 200903221.
2. Byrådet bes legge fram en sak om parkering i området, herunder muligheter for parkering for funksjonshemmede og av- og pålessing. 

Her er linken til det som er lagt ut fra Bystyrets møte i dag: http://www.bystyret.oslo.kommune.no/article241632-5096.html.

NRK var i går i Oslo Kajakklubb og laget en god reportasje om konsekvensene av et eventuelt parkeringsforbud utenfor klubben. Innslaget ble samme dag sendt på Østlandssendingen kl.18.40. Formann Sveinung Oftedal hadde dessuten et meget bra innlegg i Aften/Oslo-Debatt: «En idrettsby uten styring». http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/En-idrettsby-uten-styring-7068270.html

Les også reportasje i Akersposten: http://dittoslo.no/ullern-avis-akersposten/nyheter-akersposten/kajakklubben-ma-vike-1.7676840

Se også innslaget på NRK Østlandssendingen:http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/875841/

Høy aktivitet av både havpadlere, mosjonister og framtidige OL-deltakere tidlig en tirsdags morgen i Oslo Kajakklubb

Det ble også i går morges avholdt et møte på OKK-bryggen med representanter fra aktuelle instanser som er involvert i saken. Til stede var bl.a. Statens Vegvesen, Byutviklingskomiteen, Ullern Båtforening, Syklistenes Landsforbund og Bestumkilen Ro-klubb. Fra flere av de involverte partene har det vært et klart ønske om at saken må utsettes. Formann Sveinung Oftedal oppfordret til at det heller ble utarbeidet nye plantegninger som gir alternative løsninger – for det finnes bedre løsninger enn de som Statens Veivesen så langt har lagt fram.

OKK med flere ble likevel ikke hørt. Har politikerne i Oslo Bystyre forstått konsekvensene av vedtaket de idag har klubbet igjennom? Det er vel tvilsomt…

 

 

Formann Sveinung Oftedal informerte om konsekvensene dersom nåværende planer og en utvidelse av gang- og sykkelvei utenfor klubbområdet blir en realitet.

Er den planlagte ro- og padlebanen i Bestumkilen en saga blott – før den har sett dagens lys? OKK har flere framtidige OL-deltakere innen padling. På bildet ses forøvrig klubbens nylig anlagte brygge for bevegelseshemmede.

Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

2 kommentarer til “Delvis seier for OKK”

 1. Sverre Wang avatar
  Sverre Wang

  Takk Sveinung, for at du har engasjement, tid og krefter til å kjempe alle kampene internt og eksternt for å gjøre
  OKK til et bedre sted å være for sine medlemmer. Håper denne saken får et utfall vi kan leve med!!!
  For oss som kjører langt er det ille å måtte snu fordi det ikke finnes ledig parkering. Etter å ha vært i OKK siden 81, ønsker jeg ikke å bytte klubb nå, ei heller mine barn, håper virkeligdenne saken får et utfall vi kan leve med!!!

  Mvh Sverre (Wang)

 2. Ferdinand Johansen avatar

  Takk Sveinung, for at du har tid og anledning til og engasjere deg i alle saker som kommer opp i Bystyre og som vil gjøre store forandringer for medlemmer i OKK.

  Selv de ganger jeg tar bussen til OKK for og paddle og må gå fra bussholdeplassen til inngangsporten til vårt område har jeg hjertet i halsen. Grunden til dette er at det farer sykelister i 30 til 40 KM/T og hvor de overhode ikke har tenkt og vise hensyn til de gående. Når det nå eventuelt skal lages en enda bredere og flottere sykkelbane blir det jo enda større fart langs denne sykkelbanen, det er da mye større sjanser for at ulykker vil oppstå. Sykkelistene som færdes på denne strekningen tror de er med i Tour De France og henger i suget fra han forran, det er rene galskap.

  For at det skal være mulig og færdes sikkert og samtidig krysse sykelbanen ville det beste være om banen ble smalere slik at det ikke er mulig og invitere sykelister som skal til jobben hver dag med og delta i » TOUREN »

  Jeg tror de som bruker bil på denne strekningen har mye mer respekt for trafikkreglene som gjelder for – gående,syklende og kjørende.

  Gleder meg til ny padlesesong
  Ferdinand