Årsmøte 14.02.2013 – kl.18:00

DSC_6679Torsdag 14.februar 2013 kl.18.00 avholdes Årsmøte i Oslo Kajakklubb, Drammensveien 210, Oslo. Merk tidspunkt og sett av tid til Årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

Det er viktig at så mange medlemmer som mulig engasjerer seg i sakene som angår Oslo Kajakklubb i 2013, og som også har betydning for den videre utvikling og framtid for vår klubb!

Dagsorden:
 1. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Godkjenning av sakslisten
 4. Behandle Styrets Årsberetning for 2012
 5. Behandle revidert regnskap for 2012
 6. Fastsette kontingent og båtplassavgift for 2013.
 7. Vedta budsjett for 2013
 8. Fastsette ny lov for OKK (implementering av NIFs lovnorm)
 9. Behandle innkomne forslag og forslag fra Styret
 10. Behandle OKKs organisasjonsplan
 11. Valg av styre og tillitsmenn
 12. Eventuelt
A) Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på OKKs
hjemmeside www.okk.org http://www.okk.org
B) Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt Styret
senest 2 uker før Årsmøtet, det vil si senest 31. januar 2013.
Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på OKK´s
hjemmeside senest 7.februar 2013.
C) På Årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som
ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan
behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik
beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av
sakslisten.

Publisert

i

,

av

Stikkord: