Spesifisert årsregnskap 2012 og budsjett 2013

DSC_6797På Årsmøtet 14.02.2013 møtte ca 45 medlemmer fra Oslo Kajakklubb. Styret gjennomgikk både visjoner, lover, årsregnskap og budsjett. Det ble et godt møte med mye aktivitet, engasjement, innspill og synspunkter fra mange av de frammøtte!

Referat vil legges ut på klubbens nettsider når det foreligger. På møtet framkom det ønske om innsyn i mer spesifiserte utgaver av årsregnskapet og budsjettet for 2013. Disse kan du se nedenfor sammen med presentasjonen av regnskapet som kasserer Anne Gunn Søby gjennomgikk på Årsmøtet. Referat fra årets Årsmøte vil legges ut på nettsidene så snart det er ferdigstilt.

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: