Nøkkel til klubbhuset

MR900315433Som medlem i Oslo Kajakkklubb kan du få nøkkel til klubbhuset. For å få tilgang til nøkkel må du imidlertid først betale nøkkeldepositum på kr.500,- til OKK`s kontonummer: 5005.06.13329.  Nøkler utleveres på kontoret mandager kl.17-19 ved framvisning av kvittering. Du kan også sende e-post til post@okk.org.


Publisert

i

av

Stikkord: