Ventetid og tildeling av båtplasser i OKK

mai 9th, 2013 | By | Category: Nyheter

DSC_6291Det er svært stor pågang av medlemmer som ønsker egen båtplass i OKK. Per i dag står det 130 personer på venteliste for båtplass. Båtplassene tildeles etter kriterier for tildeling som er bestemt av Årsmøtet. Vedtekter og retningslinjer for båtplasser i OKK ligger på hjemmesiden under fanen “Om OKK” – “Vedtekter og retningslinjer……”. De som fører inn padlet distanse i Sluttdistanseprotokollen ved årets slutt – og som oppfyller distansekravet for båtplass beholder plassen. De som ikke har padlet nok kilometer for å beholde båtplassen risikerer å miste plassen. Det er med andre ord KUN 1) ved utmeldinger og 2) ved ikke oppfylte kriterier for å beholde båtplass at det faktisk blir ledige båtplasser i klubben.Etter hvert som det blir ledige plasser deler båthussjefen ut til de som står på ventelisten. Ventelisten for båtplass er satt opp etter når søknad om båtplass er mottatt og registrert i Oslo Kajakklubb. For å kunne tildeles båtplass er det også en forutsetning at medlemskontingenten er betalt. Det er båthussjefen som tar kontakt med de som står på ventelisten og som tildeler båtplass. Det er mye arbeid med administrering av båtplassene. Selv om det hvert år tildeles båtplasser er ventetiden for egen båtplass ca 1 år eller mer. OKK har imidlertid et svært godt utvalg av ulike klubbåter som står til medlemmenes disposisjon til enhver tid.

2 Comments to “Ventetid og tildeling av båtplasser i OKK”

  1. Marit Næss sier:

    Jeg ønsker å stå på venteliste for kajakkplass!

    • Elizabeth H. Glad sier:

      Du må selv søke om båtplass i OKK. Du blir da satt på venteliste.