Innkalling til Årsmøte i Oslo Kajakklubb (OKK)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÅrsmøtet avholdes tirsdag 25.februar 2014 kl.19.00 i OKK, Drammensveien 210, Oslo. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dagsorden:
1. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive
protokollen, tellekorps
2. Godkjenne innkallingen
3. Godkjenne sakslisten
4. Behandle styrets årsberetning for 2013
5. Behandle revidert regnskap for 2013
6. Fastsette kontingent og båtplassavgift for 2014
7. Vedta budsjett for 2014
8. Behandle innkomne forslag og forslag fra Styret
9. Behandle OKKs organisasjonsplan
10. Valg av styre og tillitsmenn
11. Eventuelt
A) Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på OKKs
hjemmeside www.okk.org.
B) Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret
senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest 11. februar 2014.
Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på OKKs
hjemmeside senest 18.februar 2014.
C) På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som
ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan
behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik
beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av
sakslisten.
Innkallingen kan du få i PDF-format ved å klikke på følgende link: Dagsorden til Årsmøte 2014.

Publisert

i

av

Stikkord: