Oslo Kajakklubb i Dagens Næringsliv!

Foto er lånt fra Dagens Næringsliv
Foto er lånt fra artikkelen i Dagens Næringsliv

12.januar var det reportasje om vinterpadling i OKK i Dagens Næringsliv. Målet var å lage en reportasje om vinterpadling kontra lite skigåing i år – grunnet mangel på snø. Flere av våre medlemmer ble intervjuet, blant annet Haakon Langballe, Pål Strømskroken og Ferdinand Johansen. Du kan lese hele reportasjen ved å klikke på følgende link: http://www.dn.no/dnaktiv/article2746454.ece


Publisert

i

av

Stikkord: