Dokumenter til Årsmøte 2014

annegunn_soerby_web
Årsmøtet i OKK har faktisk humoristiske innslag!

Vi minner om årsmøtet 25.02.2014 og håper at flest mulig setter av tid til å delta. Nedenfor finner du dokumentene til Årsmøte 2014.

.

.

.

.

.

 

Dokumenter:

Saksliste

Sak 04: Årsrapport fra Styret 2013

Sak 04: Langtidsplan 2014

Sak 05: Årsregnskap 2013 med vedlegg

Sak 06: Medlemsavgift

Sak 07: Budsjett 2014 spesifisert

Sak 08: Ny flytebrygge

Sak 08: Visjoner og  mål

Sak 08: Styrets vurdering av innkomne forslag

Sak 08: Innkomne forslag

Sak 09: Organisasjonsplan 2014

Sak 10: Valgkomiteens innstilling

Sak 10: Valgkomite 2014

Sak 11: Hedersmerke og Æresmedlemskap


Publisert

i

,

av

Stikkord: