Nytt treningsrom i OKK – hva er status

DSC_6972

Oslo Kajakklubb er en klubb i stadig utvikling. En av årsakene til at vi har klart å gi et godt tilbud til et voksende medlemstall er at vi har ligget i forkant av utviklingen når det gjelder oppgradering og utvidelse av klubbens fasiliteter. I 2014 kom det ny brygge og nytt lagringsskur for havkajakker. Det var på tide!

Det tar lang tid å planlegge, søke, og prosjektere nye tiltak. Styret har derfor gjennom en periode nå lagt ned mye ressurser på å prosjektere, og få godkjent bygging av nytt treningsrom i OKK. Denne artikkelen informerer om disse planene. På den måten vil det også foreligge god informasjon før saken kommer opp på årsmøtet.

Hva er behovet for større treningsareal?

Behovet er der alt i dag.  Oslo Kajakklubb har ca 2000. Medlemmene er fordelt på alle aldersgrupper og har ulike ambisjons- og ferdighetsnivå. Vi driver aktivt rekrutteringsarbeid blant barn og ungdom, og har flere utøvere på junior- og seniornivå som satser på aktivt på å etablere seg i verdenseliten med OL-gull som høyeste mål.

Både for sikre et godt tilbud til alle medlemmene våre, og for å gi et bedre tilbud barn, ungdom og klubbens eliteutøvere er det nødvendig å investere i bedre treningsfasiliteter. Det er behov for en ”klassisk” gymsal hvor man kan gjennomføre eksempelvis kan gjennomføres basistrening og sirkeltrening, samt mer lekorienterte allidrettsaktiviter for barn. De viktigste grunnene til at vi må gjennomføre denne investeringen er:

  • Generelle plasshensyn. Med ca 2000 medlemmer opplever OKK stor aktivitet gjennom hele året. Treningsfasilitetene inne er gode, men vi opplever et plassproblem spesielt når vi gjennom fellestreninger for barn og ungdom. Disse plassproblemene medfører også at noen av våre andre medlemmer får en begrensing i sine treningsmuligheter.
  • Muligheten for å gjennomføre eksisterende trening (basis – sirkel). Vi har behov for gymsal for å kunne gjennomføre basistrening og tradisjonell sirkeltrening. Da våre eksisterende treningsfasiliteter er maksimalt utstyrt med padlemaskiner og treningsapparater (noe som er nødvendig) gir dette begrensede muligheter for basistrening og tradisjonell sirkeltrening. Vi trenger mer gulvplass!
  • Gi et bedre tilbud til barn. Med en gymsal kommer Oslo Kajakklubb til å etablere et lekorientert allidrettstilbud for barn i alderen 5-8 år. Dette er det et behov for i Oslo, og det vil gjøre inngangen til padlesporten mer gradvis og naturlig. De eksisterende treningsgruppene for barn i Oslo Kajakklubb er fra ca 9 år og oppover, vil også få et bedre treningstilbud i klubben med en gymsal.
  • Mulighet til å etablere et organisert tilbud med fellestreninger for aktive (voksne) mosjonister, og aktivisere mer passive medlemmer. En gymsal vil gi oss mulighet for fellestreninger for voksne mosjonister også om vinteren. Dette vil bidra til et bedre klubbmiljø og aktivisere flere av våre voksne medlemmer.
  • Organisert parti for pensjonister. Det er et ønske om å skape et mer organisert treningstilbud, også om vinteren, for våre eldre medlemmer.
  • Gjennomføre samlinger (flere klubber samlet). Treningssamlinger i regi av Oslo Kajakklubb, og i regi av Norges Padleforbund vil i større grad kunne gjennomføres. Dette er treningssamlinger hvor utøverne (fra flere klubber) trener og overnatter i klubben. Med en gymsal vil dette bli mulig å gjennomføre oss.
  • Treninger for Landslagene Med ny gymsal vil det bli mer attraktivt for landslagene å trene i Oslo Kajakklubb.
  • Gjennomføre fagseminarer En gymsal kan gi OKK et egnet lokale til å gjennomføre fagseminarer om ulike temaer innen padling, trening, HMS og annet.

Klubben vil også få sårt tiltrengt lagringsrom for diverse klubbutstyr. Dette trenger vi!

Har vi plass til å bygge?
Vet å erstatte båtahall E/F med et nytt bygg med treningsrom i andre etage, så har vi plass. Det vil også gi klubben en fin arkitektonisk helhet. Se tegninger her:

5-snitt 1-100

6-snitt 1-50

7-Fasade mot øst og nord

8-Fasade mot vest og snitt

 

Har vi fått godkjent nytt bygg?

I utgangspunktet har vi ikke lov til å bygge på tomta som OKK leier av Oslo Kommune. Vi har imidlertid hatt en god og omfattende prosess med kommunen og har fått dispensasjon og rammetillatelse til nytt bygg.

Se her: Rammetillatelse

Kan vi klare å finansiere nytt bygg?
Ved hjelp av klubbens egenkapital og offentlig støtte gjennom tippemidler og momskompensasjon er det mulig å realisere dette bygget. Det er imidlertid også ønskelig å få ytterligere støtte fra private bidragsytere til et slikt prosjekt. De som har mulighet til å bidra, eller har kontakter til interessenter som kan støtte et slikt bygg bes melde seg til klubben.

Hva skjer videre?
styret vil presentere denne saken til årsmøtet og dersom alt klaffer kan klubben fått et nytt fantastisk treningsrom klar til bruk våren 2016.

Klubben trenger dette for å videreutvikle treningstilbudet for alle, og for å skape et unikt miljø for padling i Oslo!

DSC_1557

 

 

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: