Skattefradrag for gave til OKK

Norske kroner

Nå kan du gi en pengegave til OKK og samtidig spare skatt! Klubben står foran flere store økonomiske løft for å utvikle klubben videre. Vi er avhengig av god inntekt for å få dette til. Innkomne gaver vil plasseres i et eget fond vi opprettet for en tid tilbake. Midlene fra fondet skal benyttes til spesielle og varige tiltak.

 

Det gis fradrag for gavebeløp fra 500kr og inntil 16 800kr.

Ditt beløp innbetales til OKKs konto 5005 06 13329 innen 31. desember 2014, og du må oppgi:

 

– Navn

– Person- eller organisasjonsnummer

– Adresse

– Epost

 

Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund. Melding til Skatteetaten foretas av OKK.

OKK retter stor takk til alle som har anledning til å bidra med en gave!

 

Mvh

Styret


Publisert

i

av

Stikkord: