Planer for Bestumkilen – Hva skjer?

IMG_9639

Hvordan jobber vi med disse sakene?

Styret legger vekt på å arbeide målrettet mot Oslo Kommune, både mot politikerne og mot planleggerne i de ulike avdelingene. Vi har derfor i løpet av de siste årene hatt møter med både byråd Ola Elvestuen, byråd Bård Folke Fredriksen og byråd Guri Melby som overtok for Elvestuen da han ble valgt inn på Stortinget. Disse møtene er viktig for at våre interesser skal hensyntas når de politiske beslutningene skal tas.

Se presentasjonen vi la frem for Guri Melby her: Guri Melby-presentasjon

Vi har også aktiv dialog med Bydel Ullern som vår klubb ligger i. Det er viktig at bydelen støtter oss i vårt arbeid. I tillegg så har vi god kontakt med Oslo Idrettskrets. Prioriteringene til Idrettskretsen er svært viktig for byens politikere. Vi har også møter og dialog med byens planleggere.

Vi merker at vi får oppmerksomhet om våre synspunkter. Et eksempel er at vi ble invitert til å holde en koort presentasjon på en stor idretts- og friluftskonferanse i Oslo hvor både politikere, planlegger og interesseorganisasjoner var til stede. Se presentasjonen her: Oslo Kajakklubb 14nov2014

Ny ro- og padlebane i Bestumkilen

Vi var svært fornøyd da Bystyret i februar 2010 fastsatte reguleringsplanen for ro- og padlebane i Bestumkilen. Prosessen i forhold til etablering av slike idrettsanlegg er fem trinn: 1) Fastsettelse av reguleringsplan 2) prosjektering av idrettsanlegget 3) kvalitetssikring 4) bevilgning og 5) gjennomføring. Etter flere besøk bystyrets miljø- og samferdselskomite fikk vi omsider bevilget penger til prosjektering. Det var imidlertid ingen fremdrift i prosjektet. Etter møtet med byråd Guri Melby opplever vi at det er fremdrift i prosjektet. I et møte mellom Byråden og Oslo Idrettskrets så ser vi at vi er på Oslo Idrettskrets sin prioriteringsliste, og at Byråden informerer om at prosjektet har fremdrift.

Se informasjon om dette her:

Presentasjon Magne Brekke ISU SK møte 26 november 2014

Idrettsbyen Oslo. Presentasjon av byråd Guri Melby 26.11.14

OKK vil det kommende året jobbe aktivt for å sikre at banen realiseres.

Ny Gang- og sykkelvei på strekningen ”Maritim-Vækerø”.

Dette er en sak som betyr mye for klubben. Bystyret gjorde et vedtak om å gjennomføre dette prosjektet som medfører at parkeringsplassene langs Drammensveien forsvinner, og at det etableres 50 pakeringsplasser ved rundkjøringen som vi kan benytte. Bystyret vedtok også at byråden skulle legge frem en sak om parkering i området.

I skrivende stund planlegges gjennomføring av ny gang- og sykkelvei i vinter. OKK har ikke akseptert Statens Vegvesens tilbud om erstatning og skal i forhandling om erstatning. Om dette ender med en for lav erstatning kan vi bringe saken inn for skjønnsretten. Vi samarbeider med Bestumkilen Roklubb om dette og bistås av advokatfirmaet Stensdrup og Stordrange. Statens Vegvesen dekker utgifter til advokat. Vi er også i samtaler med Bestumkilen Roklubb (BKR) om etablering av parkering inne på vår egen tomt noe som vil innebære at gjerdet mellom OKK og BKR vil rives. Styret arbeider for at vi skal finne en god møte å løse disse utfordringene på!

onsdagspadling

Kyststi langs Bestumkilen.

Dette er en sak som er viktig for klubben. Bymiljøetaten arbeider med å følge opp Bystryrets prinsippvedtak om etablering av Kyststi. Vi arbeider aktivt med dette.

Her kan dere lese vår uttalelse til Bymiljøetaten: Kyststi_kommentar_Oslokajakklubb

K4-brygge

Oslo mot 2030

Det er flere prosesser som omhandler langsiktig utvikling av Bestumkilen. Vi har vært aktive i forbindelse med planlegging av Fornebubanen som vil gi forbedret adkomst til klubben, og i forhold til fremtidig utvikling av Skøyen og Vækerø. Les vår uttalelse her: Høring-Plan-vækerø-Oslo_kajakklubb

I tillegg er det viktig at vi som klubb og idretten engasjerer seg aktivt i byens langsiktige utvikling.

Les vår uttalelse til ny kommuneplan her: Høring-Kommuneplan-2014

Har du innspill?

Vi oppfordrer medlemmer, og spesielt medlemmer som har kompetanse til å tegne våre visjoner for Bestumkilen til å ta kontakt med styret, slik at vi kan få gode innspill til å utvikle Bestumkilen til kraftsenter for padling i Oslo!

surski-open-1


Publisert

i

av

Stikkord: