Sakspapirer til årsmøtet

5002653619_fde557b865_z

Dokumenter til Årsmøtet:

Årsmøte2015-innkalling (2)

Årsmøte2015-Årsmelding for 2014

Årsmøte2015-Budsjettregnskap 2014

Årsmøte2015-Årsregnskap etter regnskapslov

Årsmøte2015-Revisjonsberetning

Årsmøte2015-honorarRevisor

Årsmøte2015-medlemsavgift

Årsmøte2015-Budsjett 2015 med noter

Årsmøte2015-lovendring

Årsmøte2015-sak8-1-OKK-Visjoner-2015

Årsmøte2015-sak8-2-Langtidsplan 2015-2025

Økonomisk langtidsplan-2015-25 vedlegg

Årsmøte2015-sak8-3-ny treningshall

Årsmøte2015-sak8-4-Innkomne forslag

Årsmøte2015-organisasjonsplan

Årsmøte2015-sak10-styre og tillitsvalgte

Årsmøte2015-sak10-valgkomite

Årsmøte2015-sak10_tinget

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: