Vedtak på Årsmøtet 2015

Folksomt på OKK- brygga. Det var det også OKKs årsmøte 2015
Folksomt på OKK- brygga. Det var det også OKKs årsmøte 2015

Det var som vanlig godt oppmøte på årsmøtet til Oslo Kajakklubb som ble holdt 25. februar. Vi vil legge ut protokoll fra årsmøtet når den foreligger i underskrevet stand.

Vi nevner likevel at Årsmøtet:

  • Godkjente regnskapet, vedtok fremlagt budsjett, og forslag til medlemsavgift
  • Vedtok at klubben utvider treningskapasiteten ved å bygge ny treningssal (byggestart 1. oktober 2015 – ferdig 1. april 2016)
  • Vedtok å starte en egen gruppe for kajakkpolo
  • Valgte styre og andre tillitsvalgte som foreslått av valgkomiteen.

Takk til alle som har gjort en innsats for klubben i 2014!

Vi gleder oss til å gjøre vårt beste for klubben i 2015.

Styret i OKK


Publisert

i

,

av

Stikkord: