Parkering i Oslo Kajakklubb

Parking traffic sign on white background

Som dere sikkert har merket dere, er det anleggsvirksomhet ved Oslo Kajakklubb. Dette gjør det utfordrende å finne parkering i området. Vi har nå fått avklart med Oslo Kommune at vi kan parkere ved snuplassen 100 m forbi klubben. Våre parkeringsplasser er anvist med blå markering på bildet under. Dette er gode nyheter for OKK.

Parkering-OKK_3

Se markering av parkeringsplass i større format her: Parkering ved Bestumkilen

Les brevet fra Oslo Kommune her: Avklaring av parkeringsmuligheter – Bestumkilen v- Maritim – ny gang- og sykkelvei med fortau på strekning fra Maxbo-Maritim

Av- og pålessing av kajakker må i anleggsperioden skje raskest mulig inne på vår egen tomt.

Vi arbeider videre med Oslo Kommune for å få ytterligere parkeringsmuligheter i området.

Vi vil også oppfordre alle medlemmer til å komme til klubben syklende, gående eller kollektivt, og delta i vår “sykle-gå-kollektivt til klubben” kampanje.

Les mer om det her: http://www.okk.org/2015/05/02/sykle-ga-kollektivt-til-klubben/

Milsluk-sykkel

Med de nye parkeringsplassene tror vi at vi har en løsning for besøkende til klubben, selv om det kan være kaotisk i anleggsperioden.

mvh

OKK

 

 

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: