Dokumenter til Årsmøtet 29. februar kl. 19.00

Foto: August Nissen
Foto: August Nissen

Velkommen til årsmøte i Oslo Kajakklubb mandag 29. februar kl 19.00!

Dokumenter til årsmøtet:

Årsmøte2016-innkalling

Årsmøte2016-saksliste

Årsmøte 2016-Årsmelding2015-SAK4-1

Årsmøte2016-Signert årsregnskap-SAK4-2

Årsmøte2016-Kontrollkomiteens innstilling-SAK4-3

Årsmøte2016-Revisors beretning-SAK4-4

Årsmøte2016-Kontingent og avgifter-SAK5

Årsmøte2016-Budsjett2016-SAK6

Årsmøte2016-Budsjett2016-noter-SAK6

Årsmøte2016-Organisasjonsplan-SAK8

Årsmøte2016-Innkomne forslag

Årsmøte2016-sak9-Valg-styre og tillitsvalgte

Årsmøte2016-Valgkomite-SAK9

 


Publisert

i

av

Stikkord: