Fullt hus på Årsmøtet i OKK

SalenDet var fullt hus da Oslo Kajakklubb avholdt sitt årsmøte den 29. februar 2016. Hele 74 medlemmer møtte opp. Det viser til fulle at OKK er en klubb med engasjerte medlemmer som bryr seg om klubben sin utvikling.

.

Noen StyremedlemmerRegnskapet for 2015 ble godkjent og viste at klubben i 2015 gjennomførte et aktivt år med en sunn økonomi. Styrets budsjettforslag ble også godkjent, og det innebærer solid investering i nye kajakker og utstyr, og investering i nye lagringsplasser for kajakker.

InnleggForslaget til nye organisasjonsplan skapte en del diskusjon. Hovedspørsmålet var om årsmøtet kun skulle velge hovedfunksjonene (Styret, kontrollkomite og valgkomite), eller om årsmøtet også skulle velge andre tillitsvalgte. Årsmøtet opprettholdt at oppmenn for de ulike padlegruppene fortsatt velges av årsmøtet, mens styret oppnevner personer til øvrige verv som ikke loven krever at årsmøtet velger.

Årsmøtet tok til etterretning at stillingen som klubbsekretær endres til daglig leder fra det tidspunkt styret bestemmer

Etter forslag fra Frode Stangebye skal nå protokoller fra styremøtene legges ut på klubbens hjemmeside.

 

 

Etter valgkomiteens innstilling ble følgende styre valgt:

Styreleder:                 Sveinung Oftedal (gjenvalg)
Nestleder:                  Malin Gleditsch (gjenvalg)
Kasserer:                    Tor Kildal (gjenvalg)
Styremedlem:           Erik Rønning (gjenvalg)
Styremedlem:           Jan Børge Usland (ny)
Styremedlem:           Marthe Winge (ny)
Varastyremedlem:  Ketil Landmark (gjenvalg)
Varastyremedlem:  Aasmund Berner (ny)

 

Her kan du se nærmere på Protokollen fra Årsmøtet: Protokoll

Foto: Christin Aronsen


Publisert

i

,

av

Stikkord: