Dokumenter til Årsmøtet 2017

Årsmøte2017-saksliste

Årsmøtet holdes tirsdag 28. februar kl. 19.00 i OKKs lokaler.

Dokumentene til årsmøtet finnes her:

Innkalling: Årsmøte2017-innkalling

Saksliste: Årsmøte2017-saksliste

Årsmelding: Årsmøte2017-Sak4-Årsmelding2016-endelig

Styrets årsberetning og årsregnskp: Årsmøte2017-Sak4-årsberetning og årsregnskap-signert

Kontrollkomiteens Innstilling: Årsmøte2017-Sak4-Kontrollkomitéens innstilling

Revisors beretning: Årsmøte2017-SAK4-Revisjonsberetning 2016

Kontingenter og avgifter: Årsmøte2017-SAK5-Kontingent og avgifter

Budsjett: Årsmøte2017-SAK6-Budsjett2017

Noter til budsjettet: Årsmøte2017-SAK6-Noter til Budsjett2017

Lovendringer: Årsmøte2017-SAK 7- Behandle lovendringer

Visjon/Mål – Langtidsplan – saksfremlegg: Årsmøte2017-SAK8-Coverdokument

Visjon og mål for OKK: Årsmøte2017-SAK8-Visjon og mål

Langtidsplan 2017-20127: Årsmøte2017-SAK8-Langtidsplan 2017-2027

Langtidsplan 2017-2027 Økonomi: Årsmøte2017-SAK8-Langtidsplan 2017-2027-Økonomi

Organisasjonsplan: Årsmøte2017-Organisasjonsplan-SAK9

Valgkomiteens innstilling: Årsmøte2017-SAK10-Valg-styre og tillitsvalgte

Innstilling til valgkomite: Årsmøte2017-SAK10-Valgkomite

Representanter til NPFs Ting: Årsmøte2017-SAK10-Tinget

 

Vel møtt!

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Dokumenter til Årsmøtet 2017”

  1. Edvard Dæhlin avatar

    Minner om mitt forslag om å tilbake stille asfalteringen av det området som nå er lagt ut til parkeringsplass. Og legge plen og heller.

    Edvard Dæhlin