Protokoll fra årsmøtet 2017

Årsmøtet i Oslo Kajakklubb ble avholdt 28. februar 2017.

Protokollen fra årsmøtet finner du her: Protokoll Årsmøte 2017 OKK_signert

Årsmøtet hadde godt oppmøte og vedtok nye mål og visjoner og ny lngtidsplan for Oslo Kajakklubb.

Dette vil bli presentert i en egen sak.


Publisert

i

av

Stikkord: