OKK arrangerer førstehjelpskurs

Kjære padlere og støttespillere

OKK inviterer til spesialtilpasset Førstehjelpskurs kurs for vår aktivitet på og ved sjøen.

I denne omgang blir fokuset på Basal HLR og tiltak ved nedkjøling.

I aktive/ utsatte miljøer anbefales det generelt å ta et HLR kurs minst hvert andre år for en tilstrekkelig del av medlemmene som ofte er tilstede.

For oss betyr det at i alle arrangerte aktiviteter bør minst en person ha hatt et HLR kurs i løpet av de to siste årene.

Vi vil spesielt oppfordre aktive padlere i alderen 40+ og de som er mye sammen med barn og ungdom til å delta, inkludert ungdommen selv

Vi håper at alle miljøene kan stille med medlemmer som ofte er tilstede.

Kurset er gratis og dekkes i sin helhet av OKK

Kursene er satt opp med påmelding på vår nettside sammen med andre kurs. Det er 10 plasser pr kurs.

Tidspunkter: 13/06 kl: 1700-2100 og 21/06 kl: 1700-2100

Påmelding etter prioritering og avtale med oppmann eller trener frem til onsdagen før kursdato, fri påmelding for OKK medlemmer etter dette.

Link til påmelding: http://www.okk.org/aktiviteter/pamelding-kurs/

Det er to «billettvalg» på hver kursdato:

 • HLR kurs (dato) i OKK etter avtale med oppmann/trener er tilgjengelig hele tiden
 • HLR kurs (dato), fri påmelding for OKK medlemmer blir automatisk tilgjengelig natt til søndagen før kurset.

 

Kurset er satt sammen av Norges Livrednings Selskap (NLS) og Thomas Jensen i OKK, (sykepleier med spesialkompetanse innen førstehjelp i felt)

Det vil senere komme korte kursmoduler for vannredning, hvor deler av dette vil kunne utføres i sammenheng med vanlige treningsaktiviteter.

Disse vil mest sannsynlig bli «svømmende redning» og «redning med kajakk av hjelpeløs person i vannet».

Kursinnhold

HLR

 • Varsling til 1-1-3
 • Undersøkelse av syk eller skadet person
 • Bevisstløshet, sideleie
 • Hjerte/lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveien
 • Kjeden som redder liv
 • Hjertestarter
  • Hjertestarterens elementer
  • Indikasjon for bruk av hjertestarter
  • Bruk av hjertestarter
  • Praksis i bruk av hjertestarter (scenarier)
  • Bruk av hjertestarter – test
  • Vedlikehold
 • Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans
 • Sikkerhet for pasient og redder
 • Juridiske spørsmål og etikk
 • Rapporteringsrutiner

 

Nedkjøling

 • Grader av nedkjøling
 • Tiltak
 • Våken person
 • Bevisstløs person

 

Beregn 4 timer.

 

Etter kurset er dere eksperter i hjerte/lungeredning. Godkjent for å bruke hjertestarter.

Ha god kunnskap om nedkjøling.

 

Dere får kursbevis fra Norges Livredningsselskap og blir registret der.

 

Dersom dere har spørsmål, kontakt:

Erlend Haraldsvik

HMS kontaktperson i OKK

+47 480 32 793

seaerlend@hotmail.com


Publisert

i

av

Stikkord: