Telttur på Håøya 17.-18. juni

Håøya er den største og høyeste øya i Oslofjorden. Mye av øya er naturreservat, med et rikt biologisk mangfold. Øya har også en interessant militær-og industriell historie. 

.

Den sydligste delen av Håøya var tidligere militært område, men ble frigitt i 2002. De gamle kanonene fra 1890-årene er fjernet, men de imponerende fundamentene står fortsatt. Det har vært sprengstoffproduksjon her i en kort periode. Noen entusiaster driver en geitegården Håøya Naturverksted med osteproduksjon og servering.

Program

Lørdag: Oppmøte på Sætre kl 10.00. Parkering v/Båtforeningen (Innkjøring fra bussterminalen) Padling ca 10 km til Håøyabukta på østsiden av øya. Leirslaging og lunsj Huleutforsking og fottur til militæranleggene på sydspissen. Kansjke vi får se havørnen som hekker her?

Søndag: Padling til Kaholmen. Sightseeing på Oscarsborg. Alternativt padletur i området. Lunsj på Håøya Naturverksted (ca 200 kr. Ta med kontanter) Retur til Sætre

Ta med: Mat til lunsj lørdag og middag lørdag, frokost Telt, sovepose og kokeutstyr

Krav til deltakere: Grunnkurs hav

Påmelding: Anne Wahl, epost: awahl@rr-research.no eller tlf. 99443693 innen 15. juni. Meld fra hvis du har behov for transport!

Velkommen til Oslofjordens gjemte perle!

Anne og Oluf


Publisert

i

,

av

Stikkord: