Ro og padlebanen vedtatt

Vi har gleden av å sakse følgende fra Oslo Kommunes budsjett for 2018:

Kultur- og idrettsbygg KF (KID) bygger idrettsanlegg etter bestilling fra Bymiljøetaten i henhold til kommunens etablerte bestiller- utførermodell. Unntakene er markanlegg, snøanlegg og andre mindre bygg/anlegg, hvor Bymiljøetaten selv har utføreransvaret.

Følgende idrettsanlegg er vedtatt igangsatt og vil være under bygging/gjennomføring i 2018:

 Jordal amfi
 Grorud flerbrukshall og barnehage
 Åsland skytebane i fjell
 Bestumkilen ro- og padlebane
 Ekeberg servicebygg


Publisert

i

av

Stikkord: