Sparebankstiftelsen gir stor gave til OKK!

Anine Lundh og Erik Rønning mottar gaven fra Sparebankstiftelsen

Årsmøtet i februar 2017 vedtok en langtidsplan for klubben hvor et av tiltakene er «Klubben skal fortsette å undersøke hvordan man i klubbens nærområder kan utvide båtlagringskapasiteten.»

Styret har derfor prosjektert to flytende kajakklagringsbrygger som også er identifisert som et tiltak i langtidsplanen.

Les OKKs langtidsplan 2017-2027 her: Årsmøte2017-SAK8-Langtidsplan 2017-2027

Prosjektet vil gi lagringsplass for hele 40 klubbkajakker, og vil bli nærmere presentert på kommende årsmøte.

En prinsippskisse kan sees her:

Lagerbryggene er inne i rød sirkel

Styret har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og vil få spillemidler og er berettiget momskompensasjon.

Det er imidlertid utrolig gledelig at Sparebankstiftelsen har besluttet å støtte prosjektet med hele 440.000 kr. Det er bare si tusen takk for denne generøse gaven!

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: