Dokumenter til Årmøtet 2018

Dokumenter til årsmøtet:

Årsmøte2018-innkalling

Årsmøte 2018 – Sak 6 – Årsmelding for 2017

Årsmøte 2018 – Sak 6 – Styrets Årsberetning for 2017

Årsmøte 2018 – Sak 6 – Årsregnskap 2017

Årsmøte 2018 – Sak 6 – Noter til Årsregnskap 2017

Årsmøte 2018 – Sak 6 – Revisjonsberetning 2017

Årsmøte 2018 – Sak 6 – Kontrollkomiteens innstilling 2017

Årsmøte2018- Sak 7 – Kontingent og avgifter

Årsmøte 2018 – Sak 8 – Budsjett 2018

Årsmøte 2018 – Sak 8 – Noter til budsjett 2018

Årsmøte2018- Sak9-1-oppfølging av langtidsplanen – brygge og dusj

Årsmøte2018- Sak9-2- Innkommet forslag – parkering

Årsmøte2018- Sak 10 – Organisasjonsplan

Årsmøte2017-SAK 11-1- valgkomiteens innstilling

Årsmøte2017-SAK11-Valgkomite

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: