Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen i Bestumkilen

Målområdet i Bestumkilen – Idrettsbyråden i sentrum

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen var på befaring i anleggsområdet for Bestumkilen Ro- og padlebane. Vi har tidlogere omtalt opplagsforeninges mange forsøk på å stoppe banen. På befaringen var det bred enighet om at det er viktig å få ferdigstilt ro- og padlebanen. På grunn av Fylkesmannens krav om omregulering vil anlegget på land med dommerhus, krakker, tursti osv utsettes i tid, mens banen vil ferdigstilles i år – trolig i juni.  Forurensning fra båtopplaget var et tema og bekymring.

Anine Lundh informerte om OKKs aktiviteter – den store medlemsmassen og aktiviteten. Mangfoldet med bredt tilbud/miljø til barn og unge, viktigheten av tilgang til sjøen for alle og at banen er svært kjærkommen.

 

Les Akerspostens kommentar om kampen om Bestumkilen her: http://akersposten.no/meninger/slaget-om-ulovlig-oppfort-land-i-bestumkilen/19.2189

(Bilde fra Google som er brukt i Akerspostens artikkel)

Under er et bilde fra Befaringen fredag 20. april

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: