OKK søker etter Aktivitetskonsulent for barn og ungdom

Aktivitetskonsulent – idrett og friluftsliv

Det søkes etter en aktivitetskonsulent for barn og ungdom i Oslo Kajakklubb. Hovedoppgavene vil være å initiere og sørge for gjennomføring av aktivitet for barn og unge. Det vil bli lagt særlig vekt på å rekruttere barn- og unge fra lavinntektsfamilier eller minoritetsgrupper. Personen vi søker må også kunne gjennomføre arrangementer i regi av OKK, og det er en fordel å ha erfaring fra idrettslag og forståelse for den norske idrettsmodellen, spesielt inkludering og barneidrett. Det er en fordel med bred idrettsfaglig kompetanse, og idrettslig erfaring med barn og unge.

Vi søker en initiativrik og kreativ person, som er flink til å organisere. Da kontakt med ulike grupper og organisasjoner er viktig, søker vi en utadvendt person som også behersker ulike sosiale medier.

Kvalifikasjoner:

Idrettsfaglig utdanning vil være viktig samt arbeidserfaring med aktivitet for barn og unge.

Personen skal rapportere administrativt til daglig leder, og faglig til hovedtrener. 

Stillingen er planlagt å være 50 % av et årsverk med oppstart i 2018. Varighet er 4 år. 

Lønn og arbeidsbetingelser etter avtale.

Søknaden sendes til post@okk.org

Søknadsfrist 14. Juni 2018


Publisert

i

av

Stikkord: