Vedtekter for parkering i OKK

VEDTEKTER FOR PARKERING I OSLO KAJAKKLUBB (OKK)

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov

§ 1 Parkeringsplasser

(1) Idrettslaget disponerer et antall parkeringsplasser for:

  1. Klubbens medlemmer
  2. Besøkende til klubbens aktiviteter inkludert møter
  3. Personer som har oppdrag for klubben (håndverkere, vareleveranser eller lignende)
  4. Øvrige som har spesifikk tillatelse fra til å parkere

(2) Parkeringsplassene er anvist med oppmerkede plasser og skilting

§ 2 Tidsberegning og formål

(1) Det tillates ikke at bil parkeres lenger enn 4 sammenhengende timer

(2) Formålet med parkeringen må være tilknyttet ærend i OKK

§ 3 Av- og pålessing

(1) Av og pålessing – arbeid med henger kan skje utenfor oppmerket område. Når av og pålessing er ferdig skal bil kjøres bort/parkeres på lovlig område.

§ 4 Myndighet til håndhevelse av parkeringsbestemmelsene

(1) Daglig leder har myndighet til å håndheve parkeringsbestemmelsene jf paragraf 5

§ 5 Sanksjoner ved feil parkering

(1) Feil parkering skal dokumenteres med bilde


(2) Sanksjoner – Lapper med ferdig utfylt tekst som legges på biler som er feilparkerte. Melding om flytting av bil og/eller henvendelse fra klubbens epostadresse.


Publisert

i

av

Stikkord: