INKLUDERING

Oslo Kajakklubb har inngått en samarbeidsavtale med Frogner bydel for å forebygge utenforskap blant barn og ungdom i Bydel Frogner.

Målgruppen er barn og ungdom fra familier som av økonomiske grunner ikke har anledning til å delta i organisert fritidsaktivitet.

Hensikten med avtalen er å bidra til at flest mulig barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, skal få delta i organisert fritidsaktivitet.

OKK skal være for alle og økonomi skal ikke være årsak til at barn/unge ikke deltar i idrettslaget. Om det for enkeltpersoner eller familier er problemer med å få betalt medlemskontingent og/eller treningsavgifter, ber vi om at daglig leder kontaktes på post@okk.org. Hver sak behandles individuelt og vi har taushetsplikt. Ta kontakt!


Publisert

i

,

av

Stikkord: