Innkalling til Årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Oslo Kajakklubb torsdag 28. februar kl. 19.00 i OKKs lokaler i Drammensveien 210. Innkalling med saksliste kan lastes ned her:

Saksliste:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps
 3. Godkjenne innkallingen
 4. Godkjenne sakslisten
 5. Godkjenne foretningsorden
 6. Behandle
  1. Styrets årsberetning for 2018
  2. Regnskap for 2018
  3. Kontrollkomiteens innstilling
  4. Revisors beretning
  5. Årsmøtets godkjenning
 7. Fastsette kontingent og avgifter
 8. Vedta budsjett for 2019
 9. Behandle innkomne forslag og forslag fra Styret
 10. Behandle OKKs organisasjonsplan
 11. Valg  

A) Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på OKKs hjemmeside seneste en uke før årsmøtet www.okk.org

B) Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest innen kl 19.00 14. februar 2019. Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på OKKs hjemmeside senest 21.februar 2019.

Styret i OKK ønsker vel møtt!

OKKs juniorlag i Kajakkpolo

Foto: Irene K. Apelseth

Publisert

i

, ,

av

Stikkord: