Låne surfski i OKK

I sommerværet har mange benyttet anledningen til å låne klubbens surfski. Dette er svært gledelig! Et resultat som imidlertid er litt kjedelig er flere ødelagte surfskis helt i starten på en sesong som allerede er forsinket grunnet Covid-19.

Disse båtene er kostbare, skjøre og dyre å reparere. De krever spesielt varsom håndtering, og det er noen grunnleggende forhold om sikkerhet som skiller seg fra «vanlig» kajakk. Derfor ønsker vi at alle som skal låne disse fantasktiske farkostene tar en kort inføring i håndtering og grunnleggende sikkerhet før man benytter seg av de.

Meld interesse for en kort introduksjon til surfski via oppmann surfski: post@okk.org

Et slik innføring er ingen garanti for at man ikke kan komme til å ødelegge en av klubbens surfski. Kajakker er sikkerhetsutstyr. ALDRI legg ifra deg en skadet/ødelagt kajakk uten å merke den tydelig og forklare hva som er galt med den. Tenk på nestemann som uforvarende kan legge ut med skadet utrustning. Indirekte kan du bidra til at andre havner i problematiske og potensielt farlige situasjoner. Det er ikke viktig for oss å vite hvem som har forårsaket skaden, men TA ANSVAR, meld ifra og merk båter med skader!

I tillegg må det nevnes at klubbens surfskis har prioritet til kursvirksomhet. De merkes da for dette i forkant av kurset, og vi ber om at alle respekterer dette.


Publisert

i

,

av

Stikkord: