Innkalling til årsmøte i OKK

Det innkalles til årsmøte i Oslo Kajakklubb (OKK) Tirsdag 02. mars 2021 kl.18.00. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 26.02.2021 kl 23.59 her https://isonen.com/event/ckkfahk683ro50c67znm2ibdp. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

Teams link til møtet vil bli sendt ut til alle de påmeldte senest et døgn før møtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret (post@okk.org) senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest innen kl 18.00 16. februar 2021. Vi anbefaler at forslag følger vedlagt mal.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på OKKs hjemmeside
www.okk.org senest kl 18.00 23.februar 2021.


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: