Vellykket satsning på parapadling i Oslo Kajakklubb

sep 13th, 2021 | By | Category: Uten kategori

Oslo kajakklubb arrangerte aktivitetsdag for parautøvere (personer med funksjonsnedsettelse) lørdag 14. august med støtte fra blant annet Norges Padleforbund, Helsedirektoratet og Oslo kommune. Aktivitetsdagen var en pilot og et samarbeidsprosjekt der OKK tilrettelegger vannaktiviteter for parautøvere fra ulike organisasjoner, slik som LARS (Landsforeningen for Ryggmargsskadde) NRF (Norsk Revmatikerforbund), Achilles og Momentum.

Dette arrangementet ble organisert som et samarbeidsprosjekt mellom OKK og KNS (Kongelig Norsk Seilforening, ved Bygdøy Sjøbad) samt Norges Seilforbund der utøverne fikk prøve flere aktiviteter som parasiling, parapadling og båttur på Oslofjorden. Formålet er mestring, padleglede, sosialt samvær og et varig aktivitetstilbud på og ved vannet og sjøen. Les mer om arrangementet her.

Gode resultater

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra alle deltakerne og trenerne og aktivitetslederne som bidro med tilrettelegging. Dette ble en dag med mye mestringsglede, padleglede og meningfylt frivillig arbeid som rørte dypt i hjerterota. Resultatet av samarbeidet er også tettere bånd mellom ildsjeler i klubbene og foreningene som kan lære av og støtte hverandre i nye aktiviteter i årene fremover.

Stein Hagen (Aktivietskonsulent i OKK) og Hedda Sørensen (Vindskift) ble nylig invitert til å holde et innlegg i temaet Tilrettelagt friluftsliv i et møte med Forum for Flerkulturelt Friluftsliv under ledelse av Norsk Friluftsliv.

Flere aktiviteter
Oslo Kajakklubb har i 2021 arrangert en rekke aktiviteter for parautøvere

  • padlekurs med livredningsøvelser på ulike nivåer for parautøvere og personlige assistenter
  • padling på dagtid og fritidsaktiviteter som fast turpadling på ettermiddager i ukedagene
  • opplæring av aktivitetsledere og instruktører i tilrettelegging og tilpassning av utstyr for personer med funksjonsnedesettelse (samarbeid med NPF)
  • aktivitetsdag med stor oppslutning blant parautøvere og deres familier
  • lavterkselturer for parapadlere overnatter på en øy i Oslofjorden
    Målet er økt integrering av parautøverne i ordniære klubbaktiviteter som er åpent for alle medlemmene.

Tålmodighet og langsiktighet
Einar Knutsen har engasjert seg som en ildsjel i parapadling denne sesongen. Vi treffer ham på bryggekanten etter en kveldstur med parautøverne og spør ham hvordan det har gått så langt i år med parapadling og tilretttelegging.

– Jeg er veldig godt førnøyd med resultatet av satsningen OKK har på parapadling i år.

– På våre ukentlige padletreninger og lavterskelturer har vi alt fra 5 til 15 deltakere.

– Jeg mener jeg 2/3 av utøverne vil kunne gå videre og blir integrert i ordinære turaktiviteter og kan delta videre på kurs sammen med andre utøvere. 1/3 av utøverne trenger fortsatt tilrettelegging og mer trening.

– Selv om det vi tilbyr er lavterskelturer er dagsformen avgjørende for intenisitetsnivået og lengden vi padler for enkelte utøvere. Vi har mange ulike grupper med ulike finksjonshemminger og det er en læreprosess for oss alle å drive med tilrettlegging. Vi må ta små steg og tenke langsikitg om vi skal ha suksess over tid.

Forutsigbarhet
Oslo Kajakklubb mener det er mange suksessfaktorer som spiller inn i om padling for parautøverne skal lykkes. Aktivitetskonsulent i OKK, Stein Hagen, fremhever et par vktige poenger:

– Et fast og forutsigbart tilbud over lengre tid for at utøverne skal føle tilhørighet i klubben og oppdage padlegleden og nyte å være med på tur. .

– Tett samarbeid mellom klubben og organisasjoner som har utøvere i målgruppen. Her har LARS, NRF og MOMENTUM vært meget gode samarbeidspartnere for å rekruttere nye parautøvere.

Comments are closed.