Parapadling i Oslo kajakklubb

[Artikkel klippet fra padlesiden.no | Mars 2022 | Skrevet av: Laila Johanne Reigstad]
https://padlesiden.no/aktuelt/parapadling-i-oslo-kajakklubb/

Vi har besøkt tre padleklubber som driver med parapadling, nemlig Asker skiklubbs padlegruppe, Oslo kajakklubb og Havstril padleklubb på Austevoll. De driver alle ulikt og alle får det til å fungere! I dag møter du Oslo kajakklubb!

Norges padleforbund bruker betegnelsen parapadling om idrett for personer med funksjonsnedsettelse. Parapadlingen deles inn i fire hovedgrupper av deltakere: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. 

De tre klubbene vi har besøkt tilbyr parapadling til ulike grupperinger innenfor disse hovedgruppene. Her deler de velvillig erfaringene de har fått så langt! I denne artikkelen får du en oversikt over parapadling i Oslo kajakklubb (OKK), en av landets største padleklubber med sine 1500 medlemmer.

Tilrettelagt brygge og heis
OKK ligger flott til ved Bestumkilen og har vært lenge i parapadlingsgamet.
-Allerede i 2010 fikk vi bygget en tilrettelagt brygge her i klubben og egen bro med rekkverk ned til vannet, forteller Stein Ragnar Hagen-Breda som er aktivitetskonsulent i OKK. Dette skjedde takket være et 3-årig prosjekt støttet av Stiftelsen Dam under tittelen «Stø i kajakk», for å bedre tilbudet til funksjonshemmede. I 2021 gjorde vi ytterligere forbedringer med ekstra ramper og enklere plassering av kajakker for parapadlere. Våren 2022 installerte vi ny og forbedret handicapheis for rullestolbrukere slik at alle skal få tilgang til 2. etasje der vi har blant annet treningsrom, garderobe og badstue. Vi har i dag to HC-parkeringsplasser, men skulle ønske at vi hadde flere plasser i nærheten av klubben.

Ambassadører
-Det er flere ambassadører for parapadling her i OKK, forteller Hagen-Breda. Ambassadørene er selv parapadlere tross sine utfordringer, og tiltrekker seg folk de kjenner som også får lyst til å prøve. Slik vokser gradvis det flotte parapadlemiljøet vi har. Jeg vil trekke frem fire av de mest aktive ambassadørene. Luis Francisco Gran er en entusiastisk parapadler og sosial profet når det gjelder å motivere andre parapadlere som er avhengige av rullestol som hjelpemiddel i hverdagen! Christine Fossa Utne har bidratt til organisering av aktivitetsdag for parapadlere og sitter også i styret i Landsforeningen for ryggmargsskadde, LARS-foreningen. Benedikte Finnema jobber som likeperson i Momentum, en forening for arm- og benprotesebrukere, er padler og sprer kunnskap både om kajakk og SUP. Jan Halvard Relbe-Moe er frisklivsagent i Norsk Revmatikerforbund (NRF) og har tatt initiativ til mange kurs for andre revmatikere og bidratt under lavterkselturer. 

Oslo kajakklubb får med seg mange parapadlere blant annet fordi de møter klubbens parapadleambassadører: Luis Francisco Gran, Christine Fossa Utne, Benedikte Finnema og Jan Halvard Relbe-Moe! Foto: Oslo kajakklubb

Foregangsklubb med satsing
OKK har vært foregangsklubb for parapadling over flere år, og i 2021 hadde klubben storsatsing på parapadling. Dette ledet til en rekke tilbud for parapadlere i alle aldre og med ulike utfordringer, både medlemmer og ikke-medlemmer. -Det har skjedd så mye kjekt i løpet av 2021-sesongen, smiler Breda-Hagen. Jeg vil trekke frem aktivitetsdagen i august da vi inviterte til en todelt aktivitetsdag. Det ene tilbudet var aktivitetsdag for de ryggmargsskadde i samarbeid med LARS-foreningen, og parallelt hadde vi vanncamp, et samarbeid med Momentum. Dette ble en stor suksess der over 25 personer (parautøvere med familiemedlemmer) fikk prøve seg både innen kajakkpolo, havkajakk, flattvannskajakk og på SUP-brett. Noen fikk også Våttkortet fra Introkurs. Dagen bestod av padling, lek, vanntilvenning og livredningsøvelser, og grilling til lunsj. Det var fullt liv på klubb-brygga, for å si det sånn!

Stein Ragnar Hagen-Breda (tv) er aktivitetskonsulent i OKK og har oversikt over ALT som skjer i klubben! Einar Knutsen (th) er primus motor for de faste formiddags-parapadlingene, samt andre lavterskelturer i OKK. Bildet er tatt da redaktøren i Padling (midten) besøkte klubben på senhøsten. Foto: privat.

Øker til to ganger i uken
-Det fine var at vi også kunne tilby de nye parapadlerne direkte oppfølging med tilbud om padling på dagtid, turpadling og andre treningsmuligheter, og det på helårsbasis her i OKK, fortsetter en glad Hagen-Breda. Det siste året har vi nemlig hatt parapadling hver onsdag formiddag i sommer- og høstsesongen, og de som var på aktivitetsdagen i august ble invitert direkte hit. Gjennom sesongen har vi vært en mer eller mindre fast padlegjeng på 5-10 personer på dagtid og opptil 15 personer på kveldspadling utover høsten helt frem til desember. En spesiell takk til Einar Knutsen, som har ledet både padling på dagtid og mange av lavterskelturene i løpet av sesongen. Det er mange ivrige padlere på disse lavterskelturene og en del har blitt så inspirert at de har tatt grunnkurs i havkajakk og noen har også gjennomført teknikkurs hav. På grunn av den økende populariteten, utvider vi med flere padleøkter i 2022.

Hvordan lykkes?
Selv om vi tilbyr lavterskelturer, så er dagsformen for den enkelte utøver avgjørende for intensitetsnivået og lengden vi padler, forteller Einar Knutsen, som er primus motor for de faste formiddags-parapadlingene i OKK. Vi har mange ulike grupper med ulike funksjonshemminger og det er en læreprosess for oss alle å drive med tilrettelegging. Skal man lykkes er det helt avgjørende å ha et fast og forutsigbart tilbud over lengre tid for at utøverne skal føle tilhørighet i klubben og oppdage padlegleden og nyte å være med på tur, legger Hagen-Breda til. Noe annet som gjør at vi lykkes er et tett samarbeid mellom klubben og organisasjoner som har utøvere i målgruppen. Her har LARS-foreningen, Momentum og Norsk Revmatikerforbund vært meget gode samarbeidspartnere for å rekruttere nye parautøvere.

To av Oslo kajakklubbs parapadleambassadører, Christine Fossa Utne og Luis Francisco Gran motiverer andre parapadlere som er avhengige av rullestol. Foto: Oslo kajakklubb

Gjensidigestiftelsen og Prosperastiftelsen
Og at OKK har lykkes med parapadlingen reflekteres nå i et unikt samarbeid. -Rett før jul fikk vi den gledelige nyheten at Gjensidigestiftelsen bevilger solid økonomisk støtte til parapadlingen vår for 2022, noe som sikrer økt parapadlingsaktivitet, forteller en svært glad Hagen-Breda. Dette ledet videre til at Prosperastiftelsen nå innleder et samarbeidsprosjekt med OKK om å gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge både behov, muligheter og utfordringer med hensyn til parapadling og tilrettelegging. Prosjektet er allerede i gang, og Prosperastiftelsen møter parautøvere og andre i OKK om mandagene. I slutten av april vil stiftelsen komme med en tiltaksplan som skal gjelde i 2 år.

Dette skriver Prosperastiftelsen om vårens prosjekt hos OKK
«Utenforskap er et økende problem i Norge, og kan ha mange ulike årsaker, deriblant fysiske utfordringer. Fysisk aktivitet i et stabilt fellesskap kan bidra til å redusere utenforskap og kan gi overskudd, glede og mestringsopplevelse. Oslo Kajakklubb har som visjon å skape et inkluderende miljø for kajakkpadlere på alle ambisjons- og ferdighetsnivå. Klubben er Norges største kajakklubb med 1800 medlemmer. OKK mener at alle bør få mulighet til et stabilt fellesskap i nærhet til sjø og natur. De mener at idrett er for alle, også de med fysiske utfordringer. Derfor har de opprettet parapadling, som er et padletilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser. Noen av deltakerne er aktive og deltar i flere idretter, mens andre har aldri drevet med idrett eller andre fritidsaktiviteter før. OKK tilbyr i dag parapadling tre ganger i uken, i tillegg til ulike helgeaktiviteter. Prospera skal hjelpe med brukerundersøkelse og tjenesteutvikling». 

HER kan du lese om Prosperastiftelsen og OKK!

HER kan du lese om OKK!

Redaksjonen i Padling vil komme med oppdateringer på dette unike prosjektet senere i år.

Flere linker

https://www.okk.org/category/parapadling/

Lørdag 19. august 2023 https://www.padling.no/nyheter/padling-for-funksjonshemmede-fra-oslo-kajakklubb/

https://www.padling.no/parapadling/

https://www.padling.no/nyheter/arkiv-2020/etu-padling-og-psykisk-helse/

Dato: 15. – 17. september 2023 https://www.padling.no/nyheter/invitasjon-aktivitetsledersamling-para/


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: