Vellykket satsning på parapadling i Oslo Kajakklubb

[Skrevet av: Stein Hagen, OKK, revidert 2023-2024] [Se flere artikler i kategorien parapadling her.]

Oslo kajakklubb arrangerer faste padledager hver uke samt større aktivitetsdager for parautøvere (personer med funksjonsnedsettelse) og deres familier, venner og assistenter. Formålet er mestring, padleglede, sosialt samvær og et varig aktivitetstilbud på og ved vannet og sjøen.

OKK har arrangert flere Aktivitetsdager for parautøvere i samarbeid med og andre foreninger og interesseorganisasjoner der utøverne med følgepersoner og familier får prøve flere aktiviteter som paraseiling, parapadling, roing og båttur på Oslofjorden. Samarbeidspartnere

OKKs nettverk av samarbeidspartnere for organisering av aktivitetsdager for personer med funksjonsvariasjoner er i kontinuerlig utvikling: KNS (Kongelig Norsk Seilforening), Asker seilforening, Norges Seilforbund, Bestumkilen Roklubb, Oslo roklubb, Nøklevann ro- og padleklubb, Norsk Folkehjelp, samt interesseorganisasjoner for personer med funksjonsvariasjoner og fysiske-/psykiske utfordringer (LARS, MOMENTUM, NRF, CP-foreningen, Blindeforbundet, Fontenehuset, Sunnaasstiftelsen, Norges Padleforbund (NPF), Oslo idrettskrets med flere).

Oversikt innlegg om parapadling:

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foslokajakklubb%2Fposts%2Fpfbid0FMH2YxjrQbcR7jr2i5Ym98B1ycW9KHuF2M69cktxZnP3Dfcy75wHiJAR4QUiUNXWl

Gode resultater

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra alle deltakerne og trenerne og aktivitetslederne som bidro med tilrettelegging. Dette ble en dag med mye mestringsglede, padleglede og meningsfylt frivillig arbeid som rørte dypt i hjerterota. Resultatet av samarbeidet er også tettere bånd mellom ildsjeler i klubbene og foreningene som kan lære av og støtte hverandre i nye aktiviteter i årene fremover.

Resultatet av slike samarbeidsprosjekter er kompetanseheving og erfaringsdeling på tvers av organisasjoner og idrettsklubber. Stein Hagen (Aktivitetskonsulent i OKK) og Hedda Sørensen (Vindskift) ble invitert til å holde et innlegg med temaet Tilrettelagt friluftsliv i Forum for Flerkulturelt Friluftsliv ledet av Norsk Friluftsliv.

Flere aktiviteter
Oslo Kajakklubb arrangerer en rekke aktiviteter for parautøvere

  • padlekurs med livredningsøvelser på ulike nivåer for parautøvere og personlige assistenter
  • padling på dagtid og fritidsaktiviteter som fast turpadling på ettermiddager i ukedagene
  • opplæring av aktivitetsledere og instruktører i tilrettelegging og tilpasning av utstyr for personer med funksjonsvariasjoner (samarbeid med NPF)
  • aktivitetsdager med stor oppslutning blant parautøvere og deres familier
  • lavterskelturer for parapadlere med overnatting på en øy i Oslofjorden
    Målet er økt integrering av parautøverne i ordinære klubbaktiviteter som er åpent for alle medlemmene.

Tålmodighet og langsiktighet
Einar Knutsen har engasjert seg som en ildsjel i parapadling i OKK. Vi treffer ham på bryggekanten etter en kveldstur med parautøverne og spør ham hvordan det har gått så langt i år med parapadling og tilrettelegging.

– Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet av satsningen OKK har på parapadling.

– På våre ukentlige padletreninger og lavterskelturer har vi alt fra 5 til 15 deltakere.

– Jeg mener 2/3 av utøverne vil kunne gå videre og blir integrert i ordinære turaktiviteter og kan delta videre på kurs sammen med andre utøvere. 1/3 av utøverne trenger fortsatt tilrettelegging og mer trening.

– Selv om det vi tilbyr er lavterskelturer er dagsformen avgjørende for intensitetsnivået og lengden vi padler for enkelte utøvere. Vi har mange ulike grupper med ulike funksjonsvariasjoner og det er en læreprosess for oss alle å drive med tilrettelegging. Vi må ta små steg og tenke langsiktig om vi skal ha suksess over tid.

– Einar Knutsen

Forutsigbarhet
Oslo Kajakklubb mener det er en kombinasjon av faktorer som leder til at padling for parautøverne skal lykkes. Aktivitetskonsulent i OKK, Stein Hagen, fremhever et par viktige poenger:

– Et fast og forutsigbart tilbud over lengre tid for at utøverne skal føle tilhørighet i klubben og oppdage padlegleden og nyte å være med på tur.

– Tett samarbeid mellom klubben og organisasjoner som har utøvere i målgruppen. Her har LARS, NRF, MOMENTUM, CP-foreningen og Blindeforbundet, Fontenehuset, Sunnaasstiftelsen, NPF med flere vært meget gode samarbeidspartnere for å organisere aktivitetsdager og rekruttere nye parautøvere.

Om inkludering, utenforskap og funksjonshemmede

Innlegg ved Maja Lie Opdahl fra Unge Funksjonshemmede under ALLEMED-konferansen.

Se også ungefunksjonshemmede.no

Unge funksjonshemmede har lagd en inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere.

Se Inkluderingsveilederen «Barrierefri fritid» her


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: