Takk til Anthonstiftelsen for støtte til Oslo kajakklubb

Oslo kajakklubb samarbeider med Anthonstiftelsen

Tusen takk til Anthonstiftelsen som støtter Oslo Kajakklubb i 2023 med 85.000 kroner, som gir oss muligheten til å tilby enda flere barn og unge padleglede og mestringsopplevelser.

Oslo kajakklubb (OKK) tilbyr en rekke aktiviteter med økt fokus på inkludering og mangfold, folkehelse og fysisk og mental helse.

Aktivitetene er gratis og OKK leverer alt utstyr og erfarne instruktører.

Les mer om tiltaket «Padling og friluftsliv» og evaluering av tiltaket her.

Les mer om vårt tilbud til barn og unge, breddeidrett, inkludering og parapadling mm. i Årsmeldingen for 2022.

Samarbeid Idrett – Skole – Bydel

Oslo kajakklubb samarbeider med skoler i nærområdet og bydeler i Oslo Kommune.

Vi tilbyr padleopplæring og turpadling på dagtid. I 2022 gav OKK padleopplevelser til 15 skoler og omkring 1000 barn/unge.

Dette tilbudet utvides stadig til flere skoler, både hele skoleklasser og mindre grupper av elever som står i fare for å falle utenfor i skole og sosialt.

Hovedformål:

– Redusere utenforskap blant barn og ungdom.

 – Gi barn nye mestringsopplevelser og hjelpe dem å få brukt ressursene sine på nye arenaer (padling og friluftsliv) som gir en synergieffekt på andre områder.  

– Øke synergieffekten for prosjekter i bydelen med fokus på livsmestring og skoletilknytning.

Med «sårbare grupper» mener vi blant annet:

  • – personer med økonomiske barrierer
  • – fysiske/psykiske utfordringer
  • – flyktninger og personer med flerkulturell bakgrunn
  • – funksjonshemming mm.
  • – personer med lite/ingen erfaring med padling og friluftsliv

Takk til vår støttespiller Anthonstiftelsen:


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: