Portrett: Sveinung Oftedal hyllet av 175 nasjoner

Gullpokal: Sveinung Oftedal fikk overrakt en kopi av Argentinas gullpokal fra fotball-VM av landets forhandler Fernanda Milicay. Oftedals innsats for å ro i havn en ny klimastrategi ble sammenlignet med den eminente fotballspilleren Messi.

Her er kopi (med tillatelse) av artikkelen i Teknisk ukeblad 0823, skrevet av Tore Stensvold.

Sveinung Oftedal hadde en hovedrolle da IMO vedtok kutt i skipsfartens CO2-utslipp – Tu.no

HYLLET AV 175 NASJONER TORE STENSVOLD- TEKNISK UKEBLAD 0823

Én mann får mer enn andre æren for mer ambisiøse klimamål i skipsfarten.

I juli ble 175 land enige om at all verdens skipsfart må kutte utslippene til null innen 2050. Det er en radikal vending for en bransje som er sett på som svært konservativ og mer opptatt av å kutte skatter enn klimagassutslipp.

Sveinung Oftedal, en norsk byråkrat fra Klima- og miljødepartementet, fikk stående applaus fra 175 nasjoner da FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok ny klimastrategi i sommer.

Argentinas delegasjon overrakte en kopi av landets gullpokal etter seieren i fotball-VM. Sveinung Oftedal ble hyllet som en fotballstjerne. Men hans innsats er nok mer verdt for klima og miljø enn ballkunst på grønt gress.

Internasjonal skipsfart bidrar med ca. 1 milliard tonn CO2-ekvivalenter, det vil si nesten 3 prosent av verdens klimagassutslipp. 7. juli vedtok International Maritime Organization (IMO) en ny miljøstrategi. Den forrige var fra 2018 og hadde som ambisjon at skipsfarten skulle redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 og 50 prosent innen 2050, målt mot 2008-utslipp. Årets vedtak skjerper kravene betydelig, ikke minst netto nullutslipp i 2050. Det ble også enighet om tekniske og økonomiske virkemidler. Livsløpsanalyse (LCA) og måling av skipenes utslipp sett gjennom hele verdikjeden for drivstoff, fra brønn til bølge (well to wake), er også med i de skjerpede kravene.

Samtidig med at hvert eneste skip må gjøre tiltak de kommende årene, ventes det globale transportbehovet til sjøs å øke med 30 prosent.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kaller det en «sterk avtale». Administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet bruker ordet «historisk».

LONDON CALLING

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har hovedkontor i London. En til to ganger i året møtes en miljøkomité (Marine Environment Protection Committee – MEPC) for å forsøke å bli enige om nye ambisjoner. Før de 175 nasjonene møtes i plenum er grunnlaget gjort i stående arbeidskomiteer. Spesialrådgiver Sveinung Oftedal har ledet arbeidet.

Gjennom vinteren og våren har han jobbet og kom til London et par uker før MEPC-møtet. Den 7. juli i klarte han å hale i land enighet om den mest ambisiøse klimastrategien i IMOs historie.

Han gjorde det samme i 2018.

«A true hero», sa generalsekretær Kitack Lim da. Det mangler ikke på lovord denne gangen heller.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er blant dem.

Dette var ingen enkel oppgave. Jeg er svært stolt av den innsatsen Sveinung Oftedal har gjort på vegne av Norge og som forhandlingsleder i IMO.

Hans innsats var av stor betydning. Hans kunnskap, stå-på-humør og innsatsvilje nyter stor respekt internasjonalt.

«Alle land er viktige, men får du ikke Kina med deg, er det vanskelig»

Sveinung Oftedal, spesialrådgiver i Klima- og miljødepartementet

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide mener at det står respekt av Oftedals prestasjon og at belønningen med gullpokalen fra Argentinas delegasjon var vel fortjent.

Det var en Messi-prestasjon, sier Hareide.

Oftedal blir litt blyg når han forteller om applausen og gullpokalen. Nå løfter han litt på sløret om spillet i kulissene.

På møte nummer 79 i IMOS miljøkomite, på fagspråket MEPC 79 i desember 2022, ble det enighet om en ny strategi som kan erstatte den fem år gamle fra 2018. Målet var å kunne vedta den på MEPC 80 i Lon don 3.-7. juli.

– Det var min jobb å komme fram til «ett» produkt vi kunne legge fram og vedta på siste dag av MEPC 80. Det var ikke lett, sier Oftedal.

Arbeidsgruppen hadde mange møter og sesjoner før de møttes i London en uke før MEPC80. Hele den uka gikk og de fire første døgn under MEPC 80 ble brukt flittig.

– Vi visste ikke før på ut på kvelden torsdag at vi hadde klart å enes. Det ble lite søvn, sier Oftedal.

DIPLOMATIETS KUNST

Alle land er viktige, men får du ikke Kina med deg, er det vanskelig. Kina har nullutslipp i 2060 som mål. Da skal det mye til å få dem til å godta null i 2050, sier Oftedal. Men han klarte det. Ordbruken er heller ikke uvesentlig.

Skal det i sluttdokumentet stå «innen» eller «rundt» 2050 eller noen enda litt vagere. Det blir detaljer som kanskje får overdrevent større betydning symbolsk enn reelt, sier Oftedal.

Det viktigste er at vi fikk flyttet datoen med 50 år! Oftedal forteller at utviklingsland er spesielt betenkte over klimastrategi som betyr dyrere drivstoff og økte kostnader som vanskelig kan dekkes inn.

– De vil gjerne bidra, men de kommer fra en helt annen posisjon enn de rike. Hvem tar regningen, hvordan skaffe alternativt drivstoff.

Det er også dimensjoner som må inn i forhandlingene, sier Oftedal.

Han påpeker at tiltak som vedtas for skipsfart, også spiller inn i andre deler av lands økonomi.

– Ikke alle tenker igjennom hele rekken av konsekvenser. For vestlige land er transport på sjøen billig, men relativt sett mer kostbart for et fattig land. Det kan slå ut på matvarepriser, matforsyning, sikkerhet, eksport og import, sier Oftedal.

AGENDA

Byråkraten Oftedal har funnet en god formel for å lykkes.

– Det viktigste er å ha en god agenda, en plan for møtet og opplegg for diskusjon, holde roen og at jeg er klar og stødig. Grunnlaget for en god agenda legges ved å lytte til de ulike landene på forhånd, sier Oftedal.

Han forteller at noen doser psykologi kommer godt med når noen land må forklares hvorfor justeringer av deres posisjon må gjøres. Men aller mest handler det om tillit.

Det gjelder at alle oppfatter meg som nøytral, være lydhør og spille på de riktige strengene. Det er en balansegang og et strategispill. De fleste land må oppfatte seg som vinnere til slutt. Mange har strukket seg svært langt, sier Sveinung Oftedal.

TEKNISK UKEBLAD 0823

Kopi fra Teknisk Ukeblad 0823

Les mer her: Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) (fn.no)

Den Internasjonal sjøfartsorganisasjonen (IMO) hjelper til med å håndtere konsekvensene etter et oljesøl i Mauritius i 2020. Anslagsvis 1000 tonn olje ut i havet som følge av at skipet gikk på grunn. Foto: Flickr/nternational Maritime Organization (CC)

Sveinung Oftedal hadde en hovedrolle da IMO vedtok kutt i skipsfartens CO2-utslipp. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) er en av FNs særorganisasjoner, som ble vedtatt opprettet i 1948 og har vært virksom siden 1959. IMO tar seg av tekniske og nautiske spørsmål i tilknytning til internasjonal skipsfart, og har i de senere år spesielt vært opptatt av forurensning til sjøs. IMO har 175 medlemsland, hvorav tre er assosierte land, og holder til i London.

Podcast med Sveinung Oftedal og Eirik Nyhus, Direktør i DNV

Hør på podcast med Sveinung Oftedal og Eirik Nyhus, Direktør i DNV her:
Inside shipping’s decarbonization with IMO’s Sveinung Oftedal

MAKING SHIPPING SAFER

Making Shipping Safer – Over the years, the International Maritime Organization has shaped the way international shipping operates. From codes, conventions and guidelines touching upon safety of life at sea, life-saving appliance, safety of ships in polar waters, guidelines on fatigue, maritime autonomous surface ships and more, IMO has been enhancing the safety of international shipping for decades and is ready to tackle the challenges of the future.
https://www.youtube.com/embed/BLLu-sm9x8w?si=s7RjEdb_KJJvE2RePublisert

i

,

av

Stikkord: