OKKs Langtidsplan 2019-2029

Oslo Kajakklubb har en langtidsplan som identifiserer tiltak som planlegges gjennomført for å oppnå klubbens visjon og mål.

Planen går 10 år frem i tid og rullereres hvert andre år.

Årsmøtet i 201 fastsatte ny langtidsplan. Les den her: