OKKs Langtidsplan 2021-2030

Oslo Kajakklubb har en langtidsplan som identifiserer tiltak som planlegges gjennomført for å oppnå klubbens visjon og mål.

Planen går 10 år frem i tid og rullereres hvert andre år.

Årsmøtet i 2021 fastsatte ny langtidsplan. Les den her: