Vedtekter for parkering

Årsmøtet i Oslo Kajakklubb har vedtatt følgende regler for parkering på OKKs tomt. Det er svært viktig at disse reglene følges av alle.