Visjoner

VISJON OG MÅL

FOR OSLO KAJAKKLUBB

Fastsatt på årsmøtet 28. februar 2017

OKKs visjon

OKKs visjon er å fremme padleglede for alle!

OKK ønsker å skape et inkluderende og inspirerende miljø hvor frivillig arbeid er sentralt i et bredt, attraktivt og utviklende tilbud for kajakkpadlere på alle ambisjons- og ferdighetsnivå.

OKK skal utvikle og tilby kompetanse og kvalitet for å legge forholdene til rette for både bredde- og toppidrett innenfor rammen av en ren idrett og fair play.

OKKs mål

OKK skal:

Allment:

 • Tilby god oppfølging av nye medlemmer, både sosialt og ferdighetsmessig.
 • Tilby medlemmene gode treningsfasiliteter, og godt tilgjengelig klubbutstyr.
 • Utdanne og videreutvikle ledere, trenere og instruktører som bidrar til motivasjon, aktivisering og trivsel for alle medlemmer.
 • Ha et bredt og godt kurstilbud.
 • Innarbeide gode holdninger til trygg ferdsel på sjøen, og arbeide for tilrettelegging for sjøens myke trafikanter.
 • Sørge for at aktivitetene i hovedsak kan gjennomføres med frivillig innsats.
 • Arbeide for bedre vilkår for OKK i Bestumkilen.

Flattvannspadling:

  • Være Norges ledende flattvannsklubb gjennom å:
   • Støtte og utvikle klubbens aktive konkurransepadler ved å tilby best oppfølgning og de beste treningsforholdene.
   • Ha deltakere i alle klasser i Norgescup flattvann.
   • Ha minst 50 aktive unge konkurransepadlere årlig.
   • Ha konkurransepadlere på internasjonalt toppnivå i alle mesterskapsklasser.
   • Være beste klubb sammenlagt i Norgescupen innen 2020.
 • Ha medaljekandidater i OL i 2020.

 

Hav- og turpadling:

 • Stimulere til aktiv turpadling for alle medlemmer
 • Ha landets fremste havpadlemiljø både i størrelse og ferdigheter
 • Legge til rette for utvikling av medlemmenes individuelle og sosiale padleferdigheter.
 • Fremme lekbetont og trygg padling.
 • Legge til rette for gode naturopplevelser i felleskap på sjøen.
 • Legge til rette for at det er morsomt og attraktivt å bidra til utviklingen av havpadlemiljøet.

Mosjons- og masterpadling:

 • Tilby et bredt spekter av aktiviteter innenfor organisert mosjonspadling.
 • Ha mist 50 OKKere som aktive deltakere i turrace.
 • Ha minst 5 deltagere i VM for veteraner.

Surfski:

 • Ha et aktivt surfskimiljø med jevnlige aktiviteter gjennom å:
  • Ha et tilbud om organisert trening/øvelse med surfski.
  • Etablere en surfski konkurransegruppe.
  • Gjennomføre minst en surfski konkurranse årlig.

Kajakkpolo:

 • Etablere et aktivt kajakkpolomiljø med jevnlige aktiviteter gjennom å:
  • Ha et tilbud om organisert trening.
  • Ha et aktivt kajakkpololag.
  • Være synlig for publikum.
  • Støtte utbredelse av polomiljøet i Norge og internasjonalt gjennom samarbeide med Padleforbundet

Nye aktiviteter

 • Videreutvikle aktivitetstilbudet til også å inkludere nye aktiviteter slik som SUP.

Sosialt:

 • Tilby jevnlig samlende, inspirerende og engasjerende sosiale aktiviteter

Administrasjon:

 • Være profesjonelle i administrasjon og drift av klubben
 • Sikre god informasjonsflyt til alle medlemmer

 

OKK`s visjoner og mål som PDF: Årsmøte2017-SAK8-Visjon og mål