Aktivitetsløftet – Sammen på vannet – Rapport 2022 – Oslo kajakklubb

Denne rapporten foreligger også i PDF-versjon, klikk link nedenfor:

Prosjektet “Aktivitetsløftet – Sammen på vannet” har medført at Oslo Kajakklubb har økt aktivitetsnivået i betydelig i 2022 og styrker det gode barne- og ungdomsmiljøet vi har i klubben.

Prosjektet mottar flerårig støtte fra Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse, DNB Sparebankstiftelsen og BUFDIR. OKK er svært takknemlige for denne generøse støtten!

På årlig basis har vi mottatt vi støtte fra blant annet Oslo idrettskrets, Norges padleforbund, Oslo kommune (Bydel Ullern, Bymiljøetaten, Helseetaten), Gjensidigestiftelsen (sommerleir for barn, og prosjekt for parapadling) og i 2023 mottar vi også støtte fra Oslofjord Sparebank og Anthonstiftelsen.  

Målet er å gi flere barn og ungdom mulighet til å oppleve mestring og fellesskap gjennom ulike padlegrener (flattvann, havkajakk, surfski, SUP og kajakkpolo) samt sosialisere gjennom spontan lek. Vi ønsker også at flere skal bli trygge ved og på vannet, føle mestring gjennom økte padleferdigheter, bli glad i friluftsliv gjennom positive og gode naturopplevelser.

Padleforbundets visjon om «padleglede for alle» innebærer blant annet å inkludere barn og ungdom fra lavinntektsfamilier og minoritetsgrupper i våre aktiviteter og fellesskap, samt barn og ungdom med utfordringer i skole og sosiale sammenhenger.

Vi ønsker å nå ut til de barn og ungdom som sliter med trivsel og tilhørighet i skole, idrett og andre sosiale arenaer, uansett årsak og uavhengig av økonomisk, kulturell og sosial bakgrunn. 

Vi har stor tro på at padling og friluftsliv er en fin arena der ulikheter og annerledeshet utjevnes fordi fokuset er mer på padling og turglede enn prestasjon. Det er likevel enkelt å differensiere for ulike grupper med forskjellige ambisjoner og ferdigheter både på tur og i lekbetont konkurranse. Vår klubb rommer flere muligheter for utvikling av ferdigheter i padlesporten mens man bevarer en leken tilnærming.

Sommerleir 2022 i 6 uker (uke 25, 26, 27 og 31, 32, 33)

Sommerleiren var gratis for alle barn og fullfinansiert takket være støtte fra Gjensidigestiftelsen, Oslo idrettskrets og Bydel Ullern.

Se program for sommerleiren og mer info på nettsiden. I 2022 deltok 170 barn i alderen 9-14 år en uke hver og 30 sommervikarer i alderen 17-30 år jobbet noen uker hver. 20 av sommervikarene har padleerfaring fra OKK, mens 10 sommervikarer var lønnet av Bydel Ullern gjennom UNG JOBB-prosjekt. De nye sommervikarene fikk opplæring i alle padlegrenene av de erfarne padlerne i klubben.

OKK Sommerleir 2022 – hver uke var det ca. 25 barn og 10 ungdom på sommerjobb

Sommervikarene deltok på Ung lederkurs med Oslo idrettskrets (OIK) hos OKK der blant annet følgende tema blir tatt opp og diskutert: om å være en god rollemodell, aktivitetsledelse, planlegging med øktplan.

Besøk fra Oslo idrettskrets er dokumentert her:

Leirskolelederne denne sommeren med lang padlerfaring var Marcus Wang, Martin Hafstad, Victoria Wang og Mikkel Blomnes. De ledet én eller flere uker hver og motiverte ungdommen på sommerleiren.

Også i år fikk vi mange tilbakemeldinger fra foreldre og barn at dette var årets beste sommeropplevelse! Tusen takk til alle ledere og sommervikarer for flott innsats!

Nedenfor er noen glimt fra sommerleiren.

Norsk Folkehjelp og Norges Livredningsselskap holdt kurs i livredning og førstehjelp for barna og ungdommene hver torsdag i sommerleiren.
Imponerende hvor raskt barna lærer å padle både havkajakker og flattvann.
Tuva Langballe hjelper de som vil prøve å padle racerkajakk!
NRK og byråd for idrett og kultur kom, Omar Samy Gamal, på besøk på sommerleiren.

Padling og friluftsliv med skoler

I 2022 har OKK organisert gratis padleopplevelser for omkring 1000 barn og ungdom fra 15 ulike skoler. Vi mottar hele skoleklasser og mindre grupper.

Ett fokusområde i 2020-2022 har vært å tilrettelegge aktiviteter som inkluderer unge med spesielle behov og utfordringer. Dette omfatter tema som livsmestring, psykisk helse, inkludering og mangfold. Utforskning og læring for alle parter: Som idrettsklubb kan OKK bidra med tilrettelegging av padling med sjøen som læringsarena overfor barn og ungdom med ulike utfordringer ved å jobbe tett sammen med dyktige lærere, rådgivere og miljøterapeuter i skolen.

Les mer om prosjektet Padling og friluftsliv med skoler her med evalueringsrapporter fra lærere og elever ved de ulike skolene.

Kajakk og nærfriluftsliv med vakre naturopplevelser og andre aktiviteter ved sjøen stimulerer til praktiske mestringsopplevelser i en tverrfaglig uteskole.

Bildet viser ett av mange gode øyeblikk på padletur i Oslofjorden med skoleklasser i 2022-sesongen.  Her mediterer skoleungdommen i kajakkene mens de får seg en beinstrekk og holder hverandres kajakk tett sammen i flåte.

Effektmåling: Padleerfaringene evalueres på Øraker skole av og med elevene selv.
Ungdommen i Oslo kajakklubb planla og organiserte en dag der mange frivillige bidro til å plukke søppel i Bestumkilen og nærområdet til OKK.

Friluftslivets dag 2022

Oslo kajakklubb gjorde en stor frivillig innsats 4. september 2022 på Friluftslivets dag. OKK stilte med kajakker og instruktører denne dagen og gav padleopplevelse til omkring 80 barn og voksne trygt ut på Sognsvann i stabile kajakker og SUP-brett.

Se opptak av Friluftslivets dag på NRK Nyheter her.

Innetrening for de yngste barna i kajakkskolen om vinteren

Om vinteren frem til april har vi fått i stand en avtale om å bruke gymsalen på Lilleaker skole hver mandag.  Dette er et tilbud til barn i alderen 9-12 år og vi har fått en ganske stabil gruppe på opptil 10 personer som møtes for å leke, spille ball og gjøre litt basistrening med kondisjon, balanse og styrke. Hovedtreneren Amanda Robertsen har bra kustus på barna som er fulle av energi og lekenhet!

Treningsgruppe for jenter en gang i uka

OKK har opprettet en egen treningsgruppe for jenter som trener fast på tirsdager kl. 18 i vinter. Jentene er i alderen fra 12 til 16 år. Dette har blitt godt mottatt og gitt mange positive effekter på miljøet og samholdet blant de yngste. Jentene inviterte flere ganger til lørdagstrening og felles lunsj for gutter og jenter i vinter der alle tar med litt mat hver og deler med hverandre. Det er viktig å ta vare på jentene i klubben for de er også gode på å inkludere gutta.

Informasjonsdag på bryggekanten – Alle skal med!

Trenerteamet til Tom Selvik inviterte barn i alle aldre i klubben til infomøte 29. september sammen med foreldre. Totalt 90 personer (barn, foresatte og trenere) møtte opp! Trenere og de erfarne utøverne fortalte hvor gøy det er å være en del av det gode miljøet i Oslo kajakklubb. Padleglede for alle betyr at vi ønsker at alle deltar uansett nivå på turer, samlinger og konkurranser! Etterpå fikk alle prøve å padle ulike kajakker.

Klubbkvelder for å bygge godt miljø og samhold

Rekrutt og Juniorgruppa har tatt initiativ til informasjonsmøter for foreldre, klubbkvelder med trening, stafett og sosiale aktiviteter i løpet av høsten og vinteren.

Les mer om klubbkvelder som ble organisert i høst her:

Kontakt og planlegging med målgruppen og samarbeidspartnere

Aktivitetskonsulenten, Stein Hagen, jobber for å finne gode samarbeidspartnere. Han deltar blant annet på møter om inkludering og paraidrett i idrettskretsen og padleforbundet, samt ulike kurs, diskusjonsforum og konferanser innen idrett og friluftsliv. For å øke rekrutteringen fra målgruppen, har vi etablert kontakt med ulike bydeler i Oslo kommune, skoler, Nav-kontorer, idrettslag og klubber mm. Vi har også flere samarbeidspartnere for gjennomføring av aktiviteter. Her kan nevnes noen vi har hatt kontakt og samarbeidet med i 2022:

 • Tett samarbeid med Kultur og oppvekstavdelingen (UNG JOBB, SALTO), barnevernet og BUP i bydel Ullern, samt dialog med foresatte, skoler mm.
  OKK tilrettelegger padling, trening og jobbpraksis for ungdom som står i fare for å falle utenfor. I løpet av 2021-2022: 10 ungdom fikk jobb gjennom sommerleir i 2022 og aktivitetskonsulenten i OKK fulgte opp 7 ungdom i jobbpraksis på deltid.
 • Skoler fra flere bydeler i Oslo (totalt 15 ulike skoler og ca. 1000 elever).
 • Oslofjorden friluftsråd, aktiviteter for skoleklasser (marinbiologi, livet i fjæra) og samarbeidsleker for ungdomsledere og sommervikarer i OKK.
 • Norsk Friluftsliv (seminarer, workshops, samarbeidsmøter om inkludering og mangfold, Forum for Flerkulturelt friluftsliv) og bidrag med padleopplæring på Friluftslivets dag på Sognsvann.
 • Inkluderingstiltak under OKK Sommerleir. Samarbeid med Tøyen Sportsklubb (TSK) og Tøyenakademiet, kajakkopplæring av ungdomsledere og en uke sommerleir for noen utvalgte barn og ungdom fra TSK.
 • NIF, Oslo idrettskrets – møter om inkludering, paraidrett, lederkurs for sommervikarer og unge trenere.
 • Norges Padleforbund (markedsføring av aktiviteter, kompetanseheving innen padling og livredning, etterutdanning for aktivitetsledere og trenere i tilrettelegging, midler til sommeraktiviteter for barn/ungdom).
 • Norsk Folkehjelp og Norges Livredningsselskap, Redningsselskapet og NPF (kurs og kompetanseheving innen livredning og førstehjelp).
 • Norges Idrettshøyskole (leie av svømmehall til kajakkpolo, livredningsøvelser og rulletrening i kajakk).
 • Avtale med Ullern Basket om bruk av gymsal på Lilleaker skole for de yngste barna i kajakkskolen (9-13 år) om vinteren.
 • BUFDIR og utvekslingsprogram gjennom Erasmus Plus Ungdom (kurs om gruppeutvekslinger for ungdom og møter om inkludering for og med ungdom).
 • Prosperastiftelsen og Gjensidigestiftelsen: spørreundersøkelse og tiltaksplan for parapadling i OKK.
 • Samarbeid med ulike institusjoner og organisasjoner der OKK tilbyr padleopplevelser og opplæring, blant annet: Stiftelsen Petter uteligger, Rikshospitalet, Ukraina HUB Skøyen, Dråpen i Havet med flere.