Aktivitetsløftet – Sammen på vannet – Rapport – Oslo kajakklubb

Rapporter for 2022 og 2023 foreligger i PDF-versjon, klikk link nedenfor:

Prosjektet «Aktivitetsløftet – Sammen på vannet» har medført at Oslo Kajakklubb har økt aktivitetsnivået i betydelig i perioden 2020-2023 og styrket det gode barne- og ungdomsmiljøet vi har i klubben.

OKK er svært takknemlig for støtten til prosjektet fra våre samarbeidspartnere:

Målet er å gi flere barn og ungdom mulighet til å oppleve mestring og fellesskap gjennom ulike padlegrener (flattvann, havkajakk, surfski, SUP og kajakkpolo) samt sosialisere gjennom spontan lek. Vi ønsker også at flere skal bli trygge ved og på vannet, føle mestring gjennom økte padleferdigheter, bli glad i friluftsliv gjennom positive og gode naturopplevelser.

Padleforbundets visjon om «padleglede for alle» innebærer blant annet å inkludere barn og ungdom fra lavinntektsfamilier og minoritetsgrupper i våre aktiviteter og fellesskap, samt barn og ungdom med utfordringer i skole og sosiale sammenhenger.

Vi ønsker å nå ut til de barn og ungdom som sliter med trivsel og tilhørighet i skole, idrett og andre sosiale arenaer, uansett årsak og uavhengig av økonomisk, kulturell og sosial bakgrunn. 

Vi har stor tro på at padling og friluftsliv er en fin arena der ulikheter og annerledeshet utjevnes fordi fokuset er mer på padling og turglede enn prestasjon. Det er likevel enkelt å differensiere for ulike grupper med forskjellige ambisjoner og ferdigheter både på tur og i lekbetont konkurranse. Vår klubb rommer flere muligheter for utvikling av ferdigheter i padlesporten mens man bevarer en leken tilnærming.

Sommerleir

Sommerleirene har vært gratis de siste årene for alle barn og fullfinansiert takket være støtte fra Gjensidigestiftelsen, Oslo idrettskrets og Bydel Ullern, Frogner og St. Hanshaugen.

Se typisk UKE-program for sommerleiren og info på denne nettsiden.

Statistikk

 • 2023: 5 uker: 127 barn én uke hver og 26 sommervikarer
 • 2022: 6 uker: 170 barn én uke hver og 30 sommervikarer
 • 2021: 5 uker: 170 barn én uke hver og 25 sommervikarer
 • 2020: 7 uker: 240 barn én uke hver og 26 sommervikarer

Hvert år gir vi sommerjobb opptil 20 unge instruktører med padleerfaring fra OKK, og opptil 10 sommervikarer som er lønnet av bydelene i Oslo kommune gjennom UNG JOBB-prosjekt og NAV-samarbeid. Sommervikarene får opplæring i alle padlegrenene av de mest erfarne padlerne i klubben.

OKK Sommerleir – hver uke er det ca. 25 barn og 10-12 ungdom på sommerjobb

Sommervikarene deltok på Ung lederkurs med Oslo idrettskrets (OIK) hos OKK med blant annet følgende tema: navneleker, om å være en god rollemodell, aktivitetsledelse, planlegging med øktplan.

Les mer om sommerleiren her:

Tilbakemeldinger fra foreldre og barn er at OKK Sommerleir var årets beste sommeropplevelse! Tusen takk til alle ledere og sommervikarer for flott innsats!

Nedenfor er noen glimt fra sommerleiren.

Norsk Folkehjelp og Norges Livredningsselskap holdt kurs i livredning og førstehjelp for barna og ungdommene hver torsdag i sommerleiren.
Imponerende hvor raskt barna lærer å padle både havkajakker og flattvann.
Tuva Langballe hjelper de som vil prøve å padle racerkajakk!
NRK og byråd for idrett og kultur, Omar Samy Gamal, kom på besøk på sommerleiren i 2022.

Padling og friluftsliv med skoler

OKK har organisert gratis padleopplevelser for skoleklasser. Omkring 1000 barn og ungdom fra 20 ulike skoler i 2022 og 2023. Vi mottar hele skoleklasser og mindre grupper.

OKK tilrettelegger padling og friluftsliv-aktiviteter for hele skoleklasser og mindre grupper, som inkluderer unge med spesielle behov og utfordringer i skole og fritid. Dette omfatter tema som livsmestring, psykisk helse, inkludering og mangfold. Utforskning og læring for alle parter: Som idrettsklubb kan OKK bidra med tilrettelegging av padling med sjøen som læringsarena overfor barn og ungdom med ulike utfordringer ved å jobbe tett sammen med dyktige lærere, rådgivere og miljøterapeuter i skolen.

Les mer om prosjektet Padling og friluftsliv med skoler her med evalueringsrapporter fra lærere og elever ved de ulike skolene.

Kajakk og nærfriluftsliv med vakre naturopplevelser og andre aktiviteter ved sjøen stimulerer til praktiske mestringsopplevelser i en tverrfaglig uteskole.

Bildet viser ett av mange gode øyeblikk på padletur i Oslofjorden med skoleklasser i 2022-sesongen.  Her mediterer skoleungdommen i kajakkene mens de får seg en beinstrekk og holder hverandres kajakk tett sammen i flåte.

Effektmåling: Padleerfaringene evalueres på Øraker skole av og med elevene selv.
Ungdommen i Oslo kajakklubb planla og organiserte en dag der mange frivillige bidro til å plukke søppel i Bestumkilen og nærområdet til OKK.

Friluftslivets dag 2022

Oslo kajakklubb gjorde en stor frivillig innsats 4. september 2022 på Friluftslivets dag. OKK stilte med kajakker og instruktører denne dagen og gav padleopplevelse til omkring 80 barn og voksne trygt ut på Sognsvann i stabile kajakker og SUP-brett.

Se opptak av Friluftslivets dag på NRK Nyheter her.

Innetrening for barn og unge om vinteren

Om vinteren frem til april trener alle barn og unge innendørs.

Treningsgruppe for jenter en gang i uka

OKK opprettet en egen treningsgruppe for jenter som trente fast på tirsdager om vinteren. Jentene er i alderen fra 12 til 16 år. Dette har blitt godt mottatt og gitt mange positive effekter på miljøet og samholdet blant de yngste. Jentene inviterte flere ganger til lørdagstrening og felles lunsj for gutter og jenter i vinter der alle tar med litt mat hver og deler med hverandre. Det er viktig å ta vare på jentene i klubben for de er også gode på å inkludere gutta.

Informasjonsdag på bryggekanten – Alle skal med!

Trenerteamet til Tom Selvik inviterte barn i alle aldre i klubben til infomøte i slutten av september sammen med foreldre. Totalt 90 personer (barn, foresatte og trenere) møtte opp! Trenere og de erfarne utøverne fortalte hvor gøy det er å være en del av det gode miljøet i Oslo kajakklubb. Padleglede for alle betyr at vi ønsker at alle deltar uansett ferdighetsnivå både på trening, turer, samlinger og konkurranser!

Klubbkvelder for å bygge godt miljø og samhold

Rekrutt og Juniorgruppa har tatt initiativ til informasjonsmøter for foreldre, klubbkvelder med trening, stafett og sosiale aktiviteter i løpet av høsten og vinteren.

Les mer om klubbkvelder her:

Kontakt og planlegging med målgruppen og samarbeidspartnere

Aktivitetskonsulenten, Stein Hagen, jobber for å finne gode samarbeidspartnere. Han deltar blant annet på møter om inkludering og paraidrett i idrettskretsen og padleforbundet, samt ulike kurs, diskusjonsforum og konferanser innen idrett og friluftsliv. For å øke rekrutteringen fra målgruppen, har vi etablert kontakt med ulike bydeler i Oslo kommune, skoler, Nav-kontorer, idrettslag og klubber mm. Vi har også flere samarbeidspartnere for gjennomføring av aktiviteter. Her kan nevnes noen vi har hatt kontakt og samarbeidet med i 2022:

 • Tett samarbeid med Kultur og oppvekstavdelingen (UNG JOBB, SALTO), barnevernet og BUP i bydel Ullern, samt dialog med foresatte, skoler mm.
  OKK tilrettelegger padling, trening og jobbpraksis for ungdom som står i fare for å falle utenfor. I løpet av 2021-2023: aktivitetskonsulenten i OKK fulgte opp 7 ungdom i jobbpraksis på deltid. Hvert år får ungdom jobb på sommerleir i samarbeid med bydelene.
 • Skoler fra flere bydeler i Oslo (totalt 15 ulike skoler og ca. 1000 elever).
 • Oslofjorden friluftsråd, aktiviteter for skoleklasser (marinbiologi, livet i fjæra) og samarbeidsleker for ungdomsledere og sommervikarer i OKK.
 • Norsk Friluftsliv (seminarer, workshops, samarbeidsmøter om inkludering og mangfold, Forum for Flerkulturelt friluftsliv) og bidrag med padleopplæring på Friluftslivets dag på Sognsvann.
 • Inkluderingstiltak under OKK Sommerleir. Samarbeid med Tøyen Sportsklubb (TSK) og Tøyenakademiet, kajakkopplæring av ungdomsledere og en uke sommerleir for noen utvalgte barn og ungdom fra TSK.
 • NIF, Oslo idrettskrets – møter om inkludering, paraidrett, lederkurs for sommervikarer og unge trenere.
 • Norges Padleforbund (markedsføring av aktiviteter, kompetanseheving innen padling og livredning, etterutdanning for aktivitetsledere og trenere i tilrettelegging, midler til sommeraktiviteter for barn/ungdom).
 • Norsk Folkehjelp og Norges Livredningsselskap, Redningsselskapet og NPF (kurs og kompetanseheving innen livredning og førstehjelp).
 • Norges Idrettshøyskole (leie av svømmehall til kajakkpolo, livredningsøvelser og rulletrening i kajakk).
 • Avtale med Ullern Basket om bruk av gymsal på Lilleaker skole for de yngste barna i kajakkskolen (9-13 år) om vinteren.
 • BUFDIR og utvekslingsprogram gjennom Erasmus Plus Ungdom (kurs om gruppeutvekslinger for ungdom og møter om inkludering for og med ungdom).
 • Prosperastiftelsen og Gjensidigestiftelsen: spørreundersøkelse og tiltaksplan for parapadling i OKK.
 • Samarbeid med ulike institusjoner og organisasjoner der OKK tilbyr padleopplevelser og opplæring, blant annet: Stiftelsen Petter uteligger, Rikshospitalet, Ukraina HUB Skøyen, Dråpen i Havet med flere.