Aktivitetsløftet – Sammen på vannet

Denne siden fins også i PDF:

Se også

2023: 127 barn på gratis sommerleir 1 uke hver, og 25 ungdom fikk sommerjobb

Se også