Aktvitetsledersamlingen til havpadlergruppa  25.- 27. september 2020.
 
Vi bor på Portør pensjonat med overnatting, frokost og middag. Egenandel kr 600,-.
Det forutsettes at de om deltar er villige til å bidra med å arrangere og lede turer/onsdags- og torsdagspadlinger. 
Vi samles til middag kl 20.00 på fredagen  og satser på å avslutte senest kl 17.00 på søndag. Reise med privatbiler  organiseres av de som  deltar.

Hensikten med helga er å friske opp aktivitetslederkunnskapene og gjøre oss trygge i rollen som turledere.
Nye aktivitetsledere, dere som tok aktivitetslederkurs i 2019 eller 2018, er spesielt velkommen. Vi åpner også for noen plasser for “rekrutter”, det vil si padlere med teknikkurs som ønsker å ta aktivitetslederkurs til våren.
Kom gjerne med forslag til aktiviteter/program. Noen nærliggende temaer er prinsipper for god turledelse, oppfriskning av redning samt navigasjon.
Portør har en fantastisk skjærgård og dere som har vært med tidligere vet at det bruker å bli en lærerik og trivelig helg.
Komité: Kontaktperson – Harald (ha@toi.no)
(Hvis  arrangementet er fulltegnet – send en mail til meg for å bli satt på venteliste).
Velkommen!